Wyroby hydroizolacyjne, tworzywa, stopy (kompozyty)

Wyroby hydroizolacyjne, tworzywa, stopy (kompozyty)

Laboratoria akredytowane TZÚS Praha, s.p., oferują badania w dziedzinie wyrobów hydroizolacyjnych, tworzyw i kompozytów. Wykaz akredytowanych postępowań badawczych znajdziecie w poniżej podanej tabeli, w  tej dziedzinie TZÚS Praha, s.p., oferuje również nieakredytowane postępowania badawcze. Jeśli jesteście zainteresowani usługami w tej dziedzinie kontaktujcie łaskawie filię według przez was wybranego rejonu ewentualnie wykorzystajcie formularz ofertowy w zagłówku strony. Usługi laboratoriów są uzupełnione ofertą organu certyfikacyjnego dla wyrobów.

Filie w regionach, które pracują w konkretnym rejonie:
(przez kliknięcie kontaktujcie filię regionalną lub wykorzystajcie formularz kontaktowy w zagłówku strony)

Filia Praga
Filia Czeskie Budziejowice
Filia Předměřice nad Łabą
Filia Brno

ČSN 50 3602  Roll roofing and waterproofing materials-methods of testing
ČSN 73 6242 Design and construction of pavements on road bridges
ČSN EN 1107-1  Flexible sheets for wateproofing - Part 1: Bitumen sheets for roof waterproofing - Determination of dimensional stability
ČSN EN 1107-2  Flexible sheets for waterproofing - Determination of dimensional stability - Part 2: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing
ČSN EN 1109  Flexible sheets for waterproofing - Bitumen sheets for roof waterproofing - Determination of flexibility at low temperature
ČSN EN 1110  Flexible sheets for waterproofing - Bitumen sheets for roof waterproofing - Determination of flow resistance at elevated temperature
ČSN EN 12310-1  Flexible sheets for waterproofing - Part 1: Bitumen sheets for roof waterproofing - Determination of resistance to tearing (nail shank)
ČSN EN 12311-1  Flexible sheets for waterproofing - Part 1: Bitumen sheets for roof waterproofing - Determination of tensile properties
ČSN EN 12311-2  Flexible sheets for waterproofing - Determination of tensile properties - Part 2: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing
ČSN EN 12316-1  Flexible sheets for waterproofing - Part 1: Bitumen sheets for roof waterproofing - Determination of peel resistance of joints
ČSN EN 1296  Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber sheets for roofing - Method of artificial ageing by long term exposure to elevated temperature
ČSN EN 13596  Flexible sheets for waterproofing - Waterproofing of concrete bridge decks and other concrete surfaces trafficable by vehicles - Determination of bond strength
ČSN EN 14223  Flexible sheets for waterproofing - Waterproofing of concrete bridge decks and other concrete surfaces trafficable by vehicles - Determination of water absorption
ČSN EN 1847  Flexible sheets for waterproofing - Plastic and rubber sheets for roof waterproofing - Methods for exposure to liquid chemicals, including water
ČSN EN 1848-1  Flexible sheets for waterproofing - Determination of length, width and straightness - Part 1: Bitumen sheets for roof waterproofing
ČSN EN 1848-2  Flexible sheets for waterproofing - Determination of length, width, straightness and flatness - Part 2: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing
ČSN EN 1849-1  Flexible sheets for waterproofing - Determination of thickness and mass per unit area - Part 1: Bitumen sheets for roof waterproofing
ČSN EN 1849-2  Flexible sheets for waterproofing - Determination of thickness and mass per unit area - Part 2: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing
ČSN EN 1850-1  Flexible sheets for waterproofing - Determination of visible defects - Part 1: Bitumen sheets for roof waterproofing
ČSN EN 1850-2  Flexible sheets for waterproofing - Determination of visible defects - Part 2: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing
ČSN EN 1928  Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber sheets for roof waterproofing - Determination of watertightness
ČSN EN 1931  Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber sheets for roof waterproofing - Determination of water vapour transmission properties
ČSN EN 477  Unplasticized polyvinylchloride (PVC-U) profiles for the fabrication of windows and doors - Determination of the resistance to impact of main profiles by falling mass
ČSN EN 544 Bitumen shingles with mineral and/or synthetic reinforcements - Product specification and test methods
ČSN EN ISI 527-3  Plastics - Determination of tensile properties - Part 3: Test conditions for films and sheets
ČSN EN ISO 12017  Plastics - Poly(methyl methacrylate) double-and triple-skin sheets - Test methods
ČSN EN ISO 12572  Hygrothermal performance of building materials and products - Determination of water vapour transmission properties (ISO 12572:2001)
ČSN EN ISO 175  Plastics - Methods of test for the determination of the effects of immersion in liquid chemicals (ISO 175:2010)
ČSN EN ISO 178  Plastics - Determination of flexural properties
ČSN EN ISO 3251  Paints, varnishes and plastics - Determination of non-volatile matter content
ČSN EN ISO 3386-1+A1  Polymerics materials, cellular flexible - Determination of stress-strain characteristic in compression - Part 1: Low-density materials
ČSN EN ISO 527-1  Plastics - Determination of tensile properties - Part 1: General principles
ČSN EN ISO 527-2  Plastics - Determination of tensile properties - Part 2: Test conditions for moulding and extrusion plastics
ČSN EN ISO 527-3  Plastics - Determination of tensile properties - Part 3: Test conditions for films and sheets
ČSN EN ISO 604  Plastics - Determination of compressive properties
ČSN EN ISO 62  Plastics - Determination of water absorption (ISO 62:2008)
ČSN EN ISO 868  Plastics and ebonite - Determination of indentation hardness by means of a durometer (Shore hardness)
ÖNORM S 2073 Landfills - Polymer membrane liners - Requirements and tests
Imię i nazwisko/Nazwa *:
E-mail *:
Telefon:
Państwa pytanie *: