Elementy budowlane, konstrukcje

Laboratoria akredytowane TZÚS Praha, s.p., oferują badania w dziedzinie elementów budowlanych i konstrukcji, wykaz akredytowanych postępowań badawczych znajdziecie w poniżej podanej tabeli, w tej dziedzinie TZÚS Praha, s.p., oferuje również nieakredytowane postępowania badawcze. Jeśli jesteście zainteresowani o usługi w tej dziedzinie kontaktujcie łaskawie filię według wami wybranego regionu ewentualnie wykorzystajcie formularz ofertowy w zagłówku strony. Usługi laboratorium są uzupełnione ofertą organu certyfikacyjnego dla wyrobów.

Filie w regionach, które pracują w konkretnym rejonie:
(przez kliknięcie kontaktujcie filię regionalną lub wykorzystajcie formularz kontaktowy w zagłówku strony)

Filia Praga
Filia Czeskie Budziejowice
Filia Pilzno
Filia Cieplice
Filia Předměřice nad Łabą
Filia Brno
Filia Ostrava
Filia Usługi techniczno-inżynieryjne

 

ČSN 72 3000 Production and inspection of concrete prefabricated elements. Common regulations
ČSN 73 0212-5  Geometrical accuracy in building industry. Accuracy control. Accuracy control of building components
ČSN 73 0546  Testing of thermal crossings of building elements and construction parts
ČSN 73 1373 Z1  Non-destructive testing of concrete - Determination of compressive strength by hardness testing methods
ČSN 73 2011  Non-destructive testing of concrete structures
ČSN 73 2030  Loading tests of building structures. Common regulations
ČSN 73 2034  Loading tests on AAC building components
ČSN 73 2035  Impact load testing of building elements
ČSN 73 2038  Testing of ceramic building elements. Common regulations
ČSN 73 2045  Weight control of building elements
ČSN 73 2054  Loading tests of autoclaved aerated concrete assembled elements
ČSN 73 6209  Loading tests of bridges
ČSN 73 6242 Design and construction of pavements on road bridges
ČSN 74 3305  Garde-corps
ČSN 75 0905  Water suply and sewerage tanks. Testing of water-tightness
ČSN EN  124  Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas. Design requirements, type, testing, marking, qality control
ČSN EN  1253-2  Gullies for buildings - Part 2: Test methods
ČSN EN 1052-1  Methods of test for masonry - Part 1: Determination of compressive strength
ČSN EN 1052-2  Methods of test for masonry - Part 2: Determination of flexural strength
ČSN EN 1052-3  Methods of test for masonry - Part 3: Determination of initial shear strength
ČSN EN 1168  Precast concrete elements - Hollow core slabs
ČSN EN 12050-2 Wastewater lifting plants for buildings and sites - Principles of construction and testing - Part 2: Lifting plants for faecal-free wastewater
ČSN EN 124, čl. 8  Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas. Design requirements, type, testing, marking, qality control
ČSN EN 12504-1  Testing concrete in structures - Part 1: Cored specimens - Taking, examining and testing in compression
ČSN EN 12504-2  Testing concrete in structures - Part 2: Non-destructive testing - Determination of rebound number
ČSN EN 12566-1 Small wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part 1: Prefabricated septic tanks
ČSN EN 12566-3 Small wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part 3: Packaged and/or site assembled domestic wastewater treatment plants
ČSN EN 12825 Raised access floors
ČSN EN 12839  Precast concrete products ? Elements for fences
ČSN EN 12843 Precast concrete products - Masts and poles
ČSN EN 13198 Precast concrete products - Street furniture and garden products
ČSN EN 13224 Precast concrete elements - Ribbed floor elements
ČSN EN 13230-2  Railway applications - Track - Concrete sleepers and bearers - Part 2: Prestressed monoblock sleepers
ČSN EN 13230-4  Railway applications - Track - Concrete sleepers and bearers - Part 4: Prestressed bearers for switches and crossings
ČSN EN 13369 Common rules for precast concrete products
ČSN EN 14195  Metal framing components for gypsum plasterboard systems - Definitions, requirements and test methods
ČSN EN 1433  Drainage channels for vehicular and pedestrian areas - Classification, design and testing requirements, marking and evaluation of conformity
ČSN EN 15037-1  Precast concrete products - Beam-and-block floor systems - Part 1: Beams
ČSN EN 1520+Z1 Prefabricated reinforced components of lightweight aggregate concrete with open structure with structural or non-structural reinforcement
ČSN EN 1916 Concrete pipes and fittings, unreinforced, steel fibre and reinforced
ČSN EN 1917 Concrete manholes and inspection chambers, unreinforced, steel fibre and reinforced
ČSN EN 1992-1-1+Z1, Z2 Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General reles and rules for buildings
ČSN EN 1993-1-1+Z1, Z2,  Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings
ČSN EN 1996-1-1 Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures
ČSN EN 520 Gypsum plasterboards - Definitions, requirements and test methods
ČSN EN 596  Timber structures - Test methods - Soft body impact test of timber framed wals
ČSN EN 639 Common requirements for concrete pressure pipes including joints and fittings
ČSN EN 640 Reinforced concrete pressure pipes and distributed reinforcement concrete pressure piped (non-cylinder type), including joints and fittings
ČSN EN 845-2 Specification for ancillary components for masonry - Part 2: Lintels
ČSN EN 846-11  Methods of test for ancillary components for masonry - Part 11: Determination of dimensions and bow of lintels
ČSN EN 846-9  Methods of test for ancillary components for masonry - Part 9: Determination of flexural resistance and shear resistance of lintels
ČSN EN 990  Test methods for verification of corrosion protection of reinforcement in autoclaved aerated concrete and lightweight aggregate concrete with open structure
ČSN EN 991  Determination of the dimensions of prefabricated reinforced components made of autoclaved aerated concrete or lightweight aggregate concrete with open structure
ČSN EN 992  Determiantion of the dry density of lightweight aggregate concrete with open structure
ČSN EN ISO 6946 Building components and building elements - Thermal resistance and thermal transmittance - Calculation method
ČSN EN ISO 8990  Thermal insulation - Determination of steady state thermal transmission properties - Calibrated and guarded hot box
ČSN P 74 2871  Post-tensioning systems - General requirements and tests
EN 13391  Mechanical tests for post-tensioning systems
ETAG 003 Resistance to structural damage from soft body impact load - 50 kg bag
ETAG 003 Resistance to structural damage from hard body impact load - 1 kg v steel ball
ETAG 013 Testing of PT systems
IP 0400T012 (ČSN 73 2046)  Loading tests of concrete elements
IP 0400T017 (ČSN 73 2037)  Loading test of metal building elements
STN 73 6209  Loading tests of bridges
Imię i nazwisko/Nazwa *:
E-mail *:
Telefon:
Państwa pytanie *: