Osvědčení realizátoři ETICS a ČSN 74 6077

 

V této části lze nalézt informace ohledně osvědčení vydaných Úsekem certifikace systémů řízení služeb:

1) Osvědčování odborné způsobilosti firem provádějících vnější zateplení budov kontaktními zateplovacími systémy ETICS (informace o službě)

2) Osvědčování odborné způsobilosti k návrhu a provádění zabudování oken a vnějších dveří do stavby dle ČSN 74 6077 (informace o službě)

Přehled nabízených služeb
Seznam držitelů osvědčení realizátora ETICS Seznam držitelů osvědčení podle ČSN 74 6077

Kontaktní osoba

Ing. Adéla Grygarová
zástupkyně ředitelky Úseku certifikace systémů řízení
Mobil: +420 725 831 272 E-mail: grygarova@tzus.cz