Požární klasifikace a expertízy

Pobočka PBS zajišťuje požární expertizy, odborné posudky a aplikace výsledků zkoušek stavebních konstrukcí a výrobků pro účely certifikace; stavebního a kolaudačního řízení.
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti se provádí dle ČSN EN 15269-..   (požární uzávěry); ČSN EN 15254-.. (nenosné konstrukce); ČSN EN 15080-.. (nosné  konstrukce); ČSN EN 15882-.. (provozní instalace - těsnění prostupů, spár, vzduchotechnická potrubí).
Klasifikace požární odolnosti a reakce na oheň stavebních výrobků a konstrukcí se provádí podle evropských klasifikačních norem řady ČSN EN 13501-.. a následně se stavební konstrukce zatřiďují do druhu konstrukce  dle ČSN 73 0810.

Rozsah působnosti

-    požárně dělicí stavební konstrukce nosné i nenosné (svislé, šikmé  a vodorovné)
-    požární, kouřotěsné a požárně kouřotěsné uzávěry
-    šachetní výtahové dveře
-    požárně ochranné nátěry, nástřiky a obklady stavebních konstrukcí
-    těsnicí systémy prostupů kabelů a potrubí požárně dělicími konstrukcemi
-    těsnicí systémy stavebních spár
-    komíny a komínové vložky
-    vzduchotechnická potrubí a klapky

 

Jméno *:
E-mail *:
Telefon:
Váš dotaz *: