Identifikace a evidence výroben betonářské výztuže podle ČSN 42 0139

Přidělování identifikačního čísla výrobnám betonářské výztuže na území České republiky provádí Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., na základě pověření vydaného Ministerstvem průmyslu a obchodu ze dne 14. října 2015 č.j. 21401/2015.

Způsob podávání žádosti o přidělení identifikačního čísla výrobního závodu používaného na území  České republiky se řídí „Pravidly pro identifikaci a evidenci výroben žebírkové oceli pro výztuž do betonu podle ČSN 42 0139“ vydanými Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s. p.

Po přidělení identifikačního čísla je výrobna zapsána do seznamu výrobců žebírkové betonářské oceli certifikovaných v České republice.

Pravidla pro identifikaci a evidenci výroben podle ČSN 42 0139, Žádost o vydání identifikačního čísla a Seznam výrobců betonářských ocelí certifikovaných v ČR jsou k dispozici v části "Ke stažení".
 

Ing. Stanislav Zrza
Hlavní specialista pro kovy ve stavebnictví
Tel.: +420 595 707 221
Mobil: +420 734 432 059
E-mail: zrza@tzus.cz