Bezpečná a kvalitní hračka

                              

 

Značka je určena výrobcům, kteří chtějí ukázat, že věnují zvýšenou pozornost
bezpečnosti a kvalitě svých výrobků i kupujícím, kteří  podle ní snadno
rozeznají hračku se zárukou bezpečnosti a kvality.

Požadavky:
● Splnění základních požadavků na bezpečnost hračky podle NV č.86/2011 Sb., v platném znění
   (normy ČSN EN 71, části 1 - 5, 7 - 14, ČSN EN 62 115)
● Splnění rozšířených požadavků na bezpečnost hračky, např.
- prověření obsahů dalších látek podle nařízení REACH – ftaláty, primární aromatické aminy, kadmium,         
  PAU, zpomalovače hoření,….
- u elektrických hraček splnění požadavků Nařízení ROHs na obsah Pb, Cd, Hg, Cr6+, PBB, PBDE
● Prověření kvality hraček
● Prověření systému kvality výroby
● Prověření spokojenosti prodejců a uživatelů s hračkou formou dotazníku
● Následné pravidelné kontroly bezpečnosti hračky

Informace k certifikačnímu procesu(ke stažení PDF):

Směrnice s kritérii pro hodnocení bezpečnosti a kvality hraček
Pravidla pro udělování a užívání značky Bezpečná a kvalitní hračka

TZÚS Praha, s.p, o.z. Zkušební ústav lehkého průmyslu, Čechova 59, 370 65 České Budějovice

 

Ing. Monika Hegedüšová
ředitelka odštěpného závodu ZÚLP
Tel.: +420 386 709 173
Mobil: +420 603 202 014
E-mail: hegedusova@tzus.cz