Metrologie

TZÚS Praha, s.p., v souladu se zákonem o metrologii v platném znění zajišťuje činnosti akreditovaných kalibračních laboratoří (AKL) a autorizovaných metrologických středisek (AMS).
Kalibrace měřidel je dokladování kvalitativní úrovně hodnot naměřených měřidly ve vztahu k etalonu. Prokazovaná návaznost měřidla je uváděna v Kalibračním listu vystavovaném příslušnou AKL.
Ověřováním stanovených měřidel  se zjišťuje, zda konkrétní měřidlo - tzv. stanovené měřidlo odpovídá svojí přesností požadovaným metrologickým vlastnostem. AMS vydává ověřovací list, kterým se potvrzuje, že stanovené měřidlo vyhovuje požadavkům příslušné normy nebo předpisu. Cílem je zajistit bezpečnost nebo správnost pro vyúčtování apod.
 

 

Přehled nabízených služeb
Akreditované kalibrační laboratoře Autorizovaná metrologická střediska ověřování vodoměrů, napínací soupravy

Kontaktní osoba

Josef Červenka
vedoucí oddělení metrologie, zastoupení firmy Proceq SA
Tel.: +420 286 019 478 Mobil: +420 724 067 855 E-mail: cervenka@tzus.cz
Ing. František Moler
vedoucí AMS 69, energetický specialista MPO
Tel.: +420 595 707 271 Mobil: +420 724 337 085 E-mail: moler@tzus.cz
Roman Kučera
vedoucí oddělení provozu
Tel.: +420 387 023 216 Mobil: +420 602 482 985 E-mail: kucerar@tzus.cz
Radek Linhart
vedoucí kalibrační laboratoře
Tel.: +420 386 709 189 Mobil: +420 603 202 012 E-mail: linhart@tzus.cz
Další kontakty