Služby pobočky Technicko-inženýrské služby

Pobočka Technicko-inženýrské  služby (TIS)

    
Oblasti činností:

Schvalování, posuzování v režimu autorizace a notifikace EU, včetně zpracovávání ETA a připomínkování v rámci systému EU, akreditované i neakreditované certifikace, inspekční činnost v oborech stavebních výrobků, prvků zabudovaných do staveb, prvků dopravních staveb včetně zádržných systémů, výtahů a jejich bezpečnostních komponent, elektrotechnických výrobků NN, hlukových emisí, vibrací aj.

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1018.8 pro technická zařízení, stavební a pracovní stroje, předpínací systémy, speciální zařízení, kotvy, hmoždinky, prvky dopravních staveb včetně zádržných systémů, hlukové emise a vibrace aj.; akreditace i pro vývoz do Ruské federace

Akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2275 pro obory průtok, teplota, teplo, tlak, délka, síla, tvrdoměry typu SCHMIDT, měřiče obsahu vzduchu v čerstvém betonu aj.

Autorizované metrologické středisko K28 pro obory síla (napínací soupravy), průtok

Oborové kvalifikační kurzy pro metrologickou a zkušební činnost ve spolupráci s Českou metrologickou společností – certifikačním orgánem č. 3008 i s osobní certifikací např. v oborech

 • technik pro realizaci předpínacích systémů
 • technik pro realizaci horninových kotev
 • technik pro nedestruktivní zkoušení tvrdoměry typu SCHMIDT

Obchodní, zprostředkovatelské, servisní a poradenské služby – vybavování zkušebních laboratoří, zajištění vývoje a výroby specifických zařízení pro zkoušení dle harmonizovaných specifikací aj.

Servis a opravy měřidel tepla, měřidel průtoku TUV a SV pro měření bytové a objektové spotřeby

Zastoupení firmy PROCEQ SA, Švýcarsko pro ČR a SR (dovoz, záruční a pozáruční servis, originální náhradní díly, kalibrace)

 • přístroje pro nedestruktivní zkoušení ve stavebnictví
 • tvrdoměrné kladívko na zkoušení betonu orig. SCHMIDT
 • elektronické kladívko SILVER SCHMIDT
 • tvrdoměr DIGI-SCHMIDT
 • indikátor výztuže PROFOMETER
 • indikátor výztuže PROFOSCOPE
 • analyzátor koroze CANIN
 • měřič permeability TORRENT
 • přístroj na měření přídržnosti DYNA / DY-2
 • ultrazvukový přístroj PUNDIT
 • měřič odporu RESIPOD
 • vlhkoměr HYGROPIN
 • přenosné tvrdoměry na kovy řady EQUOTIP (EQUOTIP 3, PICCOLO, BAMBINO, EQUOSTAT, EQUOmatic)
 • ultrazvukový tloušťkoměr ZONOTIP
 • přístroje pro zkoušení rolí papírů a fólií PAROTESTER, PAPER SCHMIDT)

Kontaktní informace:

Ing. Jiří Studnička
ředitel pobočky TIS
e-mail: studnicka@tzus.cz, tel.: +420 286 881 995, mobil: +420 602 302 929

Věra Blajdová
sekretariát ředitele pobočky TIS
e-mail: blajdova@tzus.cz, tel./fax: +420 286 881 995; tel: +420 286 019 488

Martin Pešek
1. zástupce ředitele pobočky TIS, specialista
 e-mail: pesekmartin@tzus.cz,  tel.: +420 286 886 729; mobil: +420 721 853 953
 
Roman Ondruška
2. zástupce ředitele pobočky TIS, specialista
e-mail: ondruskar@tzus.cz, tel.: +420 286 019 470; mobil: +420 734 432 065

Josef Červenka
zastoupení fy Proceq SA, Švýcarsko
e-mail: cervenka@tzus.cz, tel.: +420 286 019 478; mobil: +420 724 067 855

 

 

 

 

 

Ing. Jiří Studnička
ředitel pobočky
Tel.: +420 286 019 445
Mobil: +420 602 302 929
E-mail: studnicka@tzus.cz
Jméno *:
E-mail *:
Telefon:
Váš dotaz *: