Služby pobočka Praha

Pobočka Praha provádí:

 • zkoušky stavebních konstrukcí, výrobků a materiálů v rámci činnosti akreditované zkušební laboratoře č. 1018.5
 • certifikaci výrobků, ověřování pro značku „Osvědčeno pro stavbu“
 • posuzování shody stavebních výrobků uváděných na trh podle zákona o technických požadavcích na výrobky č. 22/1997 Sb. v platném znění a nařízení vlády 163/2002 Sb. v platném znění (podklad pro vydání prohlášení o shodě)
 • posuzování shody stavebních výrobků uváděných na trh s označením CE podle zákona o technických požadavcích na výrobky č. 22/1997 Sb. v platném znění a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR)
 • certifikaci systému managementu jakosti (ČSN EN ISO 9001), enviromentálního managementu (ČSN EN ISO 14001) a systému managementu BOZP (OHSAS 18001)
 • inspekci stavebních objektů
 • odborné a znalecké posudky staveb
 • kontrolu statických výpočtů
 • školení a semináře

Zkušební činnosti provádíme zejména v oborech:

 • stavební konstrukce a mosty
 • otvorové výplně (zkoušky oken, dveří, vrat, střešních světlíků apod.)
 • beton, betonové výrobky, dlaždice
 • malty, suché maltové směsi, sanační materiály
 • přísady a vlákna do malt a betonu
 • zdící výrobky pálené a nepálené
 • tepelně izolační výrobky
 • hydroizolační materiály a výrobky
 • nátěrové hmoty, tenkovrstvé povrchové úpravy, podlahoviny, disperze, tmely
 • systémy dodatečného zateplení
 • prefabrikáty a silikátové stavební dílce
 • dřevo, lepené dřevo, dílce ze dřeva
 • spojovací prostředky pro dřevěné konstrukce (styčníkové desky, vruty, hřebíky)
 • sádrové a sádrovláknité desky
 • kamenivo, škvára, sádrová pojiva

Speciální zkoušky :

 • zkoušky masivních stavebních konstrukcí a prvků, zatížení do 1000 t (10 000 kN)
 • trvanlivost nátěrů a povrchových úprav UV zářením
 • odolnost proti karbonataci sanačních materiálů
 • zkouška solnou mlhou
 • materialografie, obsah vzduchových pórů v betonu
 • stanovení odolnosti proti obrusu metodou BCA u potěrových materiálů

Ke stažení:
              Kontakty na pracovníky pobočky

 

 

Ing. Iveta Jiroutová
ředitelka pobočky Praha a PBS
Tel.: +420 286 019 436
Mobil: +420 602 107 195
E-mail: jiroutova@tzus.cz
Jméno *:
E-mail *:
Telefon:
Váš dotaz *: