Služby pobočka Praha

 

Pobočka Praha provádí:
 

 • Zkoušky stavebních konstrukcí, výrobků a materiálů
 • Certifikaci výrobků, ověřování pro zn. „Osvědčeno pro stavbu“
 • Posuzování shody stavebních výrobků podle zákona o technických požadavcích na výrobky č. 22/1997 Sb. v platném znění a nařízení vlády 163/2002 Sb. v platném znění (podklad pro vydání prohlášení o shodě)
 • Ověřování stavebních výrobků uváděných na trh s označením „CE“ podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR), ve znění pozdějších změn (podklad pro vydání prohlášení o vlastnostech (DoP)
  Kontakty : viz obory níže
 • Certifikaci systému managementu kvality(ČSN EN ISO 9001), enviromentálního managementu (ČSN EN ISO 14001), systému managementu BOZP (ČSN OHSAS 18001),
 • systému managementu hospodaření s energií (ČSN EN ISO 50001)
  Kontakt : RNDr. Vojtěch Hötzel, hotzel@tzus.cz 
 • Inspekci stavebních objektů
 • Odborné a znalecké posudky staveb
  Kontakt : Ing. V. Kučera, CSc, kucerav@tzus.czIng. Aleš Křivánek, CSc., krivanek@tzus.cz
 • Tepelnětechnické výpočty
 • Odborné a znalecké posudky v oboru otvorových výplní
  Kontakt : Ing. Radka Sedmidubská,
  sedmidubska@tzus.cz
 • Školení a semináře


Zkušební činnosti, certifikaci a ověřování provádíme zejména v oborech:

 • tepelně izolační výrobky, polyuretanové pěny
 • hydroizolační materiály a výrobky
 • plasty, pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny, polypropylenová vlákna do betonu

             ​Kontakt : Ing. Klára Bednářová, bednarova@tzus.cz, 734 432 062
 

 • otvorové výplně (zkoušky oken, dveří, vrat, střešních světlíků apod.)
 • kovové komíny

             Kontakt : Ing. Radka Sedmidubská, sedmidubska@tzus.cz; 286 019 447, 734 432 050
 

 • malty, suché maltové směsi, sanační materiály, potěry
 • přísady do malt a betonu
 • systémy dodatečného zateplení (ETICS)
 • sádrové a sádrovláknité desky, sádrová pojiva
 • popílky, škvára, betonové recykláty
 • tmely pro konstrukční a nekonstrukční použití ve stavbách

             Kontakt : Ing. Zdeněk Kočí, koci@tzus.cz; 286 019 476; 725 789 991
 

 • povrchové úpravy (nátěry na minerální podklady, kov, dřevo), disperze
 • tmely
 • zdicí výrobky pálené a nepálené

             Kontakt : Ing. Petra Čadková, cadkova@tzus.cz, 286 019 506, 734 432 104
 

 • prefabrikáty a silikátové stavební dílce
 • betonářská výztuž
 • kovová vlákna do betonu
 • trojrozměrné hřebíkové desky, styčníkové desky pro dřevěné konstrukce

​             Kontakt : Ing. Aleš Křivánek, CSc, krivanek@tzus.cz, 286 019 449, 734 432 122

 • beton, betonové výrobky, dlaždice
 • kamenivo,
 • sádrová pojiva

             Kontakt : RNDr. Vojtěch Hötzel, hotzel@tzus.cz; 286 019 469, 602 280 213

 • sendvičové panely
 • dřevo, lepené dřevo, dílce ze dřeva
 • spojovací prostředky pro dřevěné konstrukce (styčníkové desky, vruty, hřebíky)

             Kontakt : Ing. Iveta Jiroutová; jiroutova@tzus.cz; 286 019 436, 602 107 195


Speciální zkoušky :

 • Stanovení tepelné vodivosti izolačních materiálů
 • Zkoušky masivních stavebních konstrukcí a prvků, zatížení do 1000 t (10 000kN)
 • Trvanlivost - odolnost nátěrů a povrchových úprav UV zářením
 • Odolnost proti karbonataci sanačních materiálů
 • Odolnost proti korozi solnou mlhou
 • Materialografie, obsah vzduchových pórů v betonu
 • Stanovení odolnosti proti obrusu metodou BCA potěrových materiálů
 • Stanovení sesedavosti volně sypané celulózy

 

Ing. Iveta Jiroutová
ředitelka pobočky Praha a PBS
Tel.: +420 286 019 436
Mobil: +420 602 107 195
E-mail: jiroutova@tzus.cz
Jméno *:
E-mail *:
Telefon:
Váš dotaz *: