Pobočka Požární bezpečnost staveb

TZÚS Praha, s.p., pobočka Požární bezpečnost staveb (PBS) zajišťuje služby ve všech základních oblastech nabídky podniku, jako jsou certifikace výrobků a systémů managementu, certifikace budov, zkoušení materiálů, prvků a konstrukcí, inspekce staveb, metrologie a ostatní. Veškeré služby jsou zajišťovány přímo na pobočce nebo jsou koordinovány s ostatními pobočkami či úseky TZÚS Praha, s.p., v České republice.

Pobočky TZÚS Praha, s.p., jsou umístěny v důležitých centrech hlavních regionů ČR a všechny standardně nabízejí základní služby podniku, avšak vzhledem k lokalitě nebo vytíženosti zejména zkušebních kapacit podléhají jisté míře specializace a poskytují služby unikátní v portfoliu TZÚS Praha, s.p., či dokonce v nabídce konkurenčních podniků v České republice.

Mezi specializované služby patří v pobočce Požární bezpečnost staveb zejména tyto aktivity: 

  • certifikace výrobků souvisejících s požární bezpečností staveb, např. požárních uzávěrů, hasicích zařízení, požární signalizace; požární expertizy, klasifikace a posudky

AKTUÁLNÍ INFORMACE!!!

Druh konstrukce sendvičových panelů podle ČSN 73 0810

Z důvodů opakovaných dotazů týkajících se konstrukcí ze sendvičových panelů s výplní PIR, PUR, IPN z hlediska jejich zatřídění do druhu konstrukce dle ČSN 73 0810 sdělujeme, že:

  • Na základě stanoviska TNK 27 byly dne 22. března 2012 všechny společnosti, pro které byly dříve zpracovány PKO - Protokoly o klasifikaci požární odolnosti na tyto konstrukce, dopisem upozorněny na nutnost překlasifikace konstrukcí ze sendvičových PIR (PUR,IPN) panelů do třídy DP3. Z původních PKO zůstává v platnosti jen stanovená požární odolnost. Uvedené upozornění zůstává v platnosti i po změnách Z1 a Z3 ČSN 73 0810.
  • Změnou Z3 není dotčen zkušební předpis ZP - 30/2012 pro zkoušení velkorozměrových stěn, avšak bez zatřídění do druhu konstrukce DP1.
     

Kompletní nabídku služeb pobočky PBS naleznete  zde.

V případě dotazů neváhejte kontaktovat naše pracovníky nebo využijte poptávkového formuláře.

Adresa pobočky: Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek

Tel. ústředna: +420 286 019 400

GPS souřadnice: 50°7'14.661"N, 14°30'21.586"E

Ing. Iveta Jiroutová
ředitelka pobočky Praha a PBS
Tel.: +420 286 019 436
Mobil: +420 602 107 195
E-mail: jiroutova@tzus.cz
Jméno *:
E-mail *:
Telefon:
Váš dotaz *: