Stanovení tepelné vodivosti při vysokých teplotách (50-1200 °C)

Pro možnost posouzení tepelné vodivosti materiálů a výrobků v širokém rozmezí teplot (závislost lambda na teplotě) jsou prováděny zkoušky na unikátních zkušebních zařízeních podle dále uvedených norem. Zkoušky, určené zejména pro tvarové tepelně izolační výrobky mohou být prováděny v rozmezí od 50 °C do 1200 °C podle následujících norem:

  • ČSN EN 993-14:1996 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 14: Stanovení tepelné vodivosti metodou topného drátu (křížové uspořádání) - (Methods of testing for dense shaped refractory products - Part 14: Determination of thermal conductivity by the hot-wire (cross-array) method)
  • ČSN EN 993-15:1999 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 15: Stanovení tepelné vodivosti metodou topného drátu (paralelní uspořádání) - (Methods of test for dense shaped refractory products - Part 15: Determination of thermal conductivity by the hot-wire (parallel) method)

     

Ing. Alexander Trinner
ředitel pobočky Plzeň
Tel.: +420 377 244 158
Mobil: +420 602 185 785
E-mail: trinner@tzus.cz
Jméno *:
E-mail *:
Telefon:
Váš dotaz *: