Stanovení chemického složení a ekologické zkoušky

Chemické rozbory betonu, cementů, kameniva; chemické rozbory keramických surovin a materiálů, skla a žárovzdorných výrobků, analýzy vod a vodných roztoků; stanovení těžkých kovů vyluhovatelných ze skla a keramických glazur. Laboratorní stanovení provádíme klasickými analytickými metodami a nejmodernějším AAS spektrometrem PERKIN ELMER AAnalyst 700 s širokým vybavením umožňujícím stanovení řady prvků (Sb, Ni, Pb, Zr, Sn, Tl, Ba, Ca, Mg, Co, Cd, Cr, V, B, Be, Cu, Fe, Mn, Zn, As, Ag, Se, K, Na, Si, Ti, Al); přístroj byl pořízen v rámci projektu PHARE.

  

Ing. Alexander Trinner
ředitel pobočky Plzeň
Tel.: +420 377 244 158
Mobil: +420 602 185 785
E-mail: trinner@tzus.cz
Jméno *:
E-mail *:
Telefon:
Váš dotaz *: