Specifické zkoušky keramických obkladových prvků a zdravotnické keramiky

Pro posouzení specifických vlastností keramických výrobků jsou zavedeny nové zkušební postupy podle aktuálních evropských norem:

 • stanovení odolnosti proti rázu podle ČSN EN ISO 10545-5 pro posouzení křehkosti keramických obkladových prvků Je založena naměření výšky odrazu ocelové koule po dopadu na zkoušený prvek za stanovených podmínek; provádíme i modifikované posouzení pomocí dopadu ocelových koulí různého průměru pro možnost lepšího relativního srovnání různých materiálů;
 • stanovení odolnosti proti povrchovému opotřebení
 • stanovení odolnosti proti poškození vrypy podle ČSN EN 14688:2007 Zdravotně-technické zařizovací předměty - Umyvadla - Funkční požadavky a zkušební metody čl. 5.6;
 • stanovení odolnosti proti obrusu podle stejné normy čl. 5.7;
 • stanovení přídržnosti obkladových materiálů k podkladu podle norem:
   
  • ČSN EN 1348 Stanovení přídržnosti cementových maltovin tahovou zkouškou
  • ČSN EN 1324 Stanovení přídržnosti disperzních lepidel smykovou zkouškou
  • ČSN EN 12003 Stanovení přídržnosti lepidel na bázi tvrditelných pryskyřic smykovou zkouškou

    

Ing. Alexander Trinner
ředitel pobočky Plzeň
Tel.: +420 377 244 158
Mobil: +420 602 185 785
E-mail: trinner@tzus.cz
Jméno *:
E-mail *:
Telefon:
Váš dotaz *: