Nabídka služeb

Pracovníci pobočky Ostrava zajišťují služby ve všech základních oblastech nabídky podniku, jako jsou certifikace výrobků v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. a souvisejícími předpisy (nařízení vlády ČR č. 312/2005 Sb., nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 305/2011), včetně činnosti subjektu pro technické posuzování (TAB), certifikace systémů managementu, certifikace budov, zkoušení, inspekční činnost (výroben betonu, stavebních konstrukcí, staveb obecně) a ostatních služeb týkajících se certifikace a zkoušení oceli, kovů, dřeva a dřevěných konstrukcí, vlíknocementových výrobků, tepelně izolačních materiálů, betonu, cementu, vápna, popílků, kameniva, výrobků z kamene a dalších.


Na pobočce Ostrava je také metrologické středisko AMS K69 a kalibrační laboratoř č. 2275 provádějící kalibraci a ověřování domovních a bytových vodoměrů. Nabídku služeb AMS K69 a KL č. 2275 naleznete zde.


Nabídka služeb pobočky Ostrava:

Kovy ve stavebnictví

Zkoušení a certifikace:

 • výrobků z oceli a hliníku pro stavebnictví, včetně konstrukcí (ČSN EN 1090-1)
 • posuzování procesu svařování dle ČSN EN ISO 3834
 • oceli pro výztuž do betonu, včetně předpínací výztuže (dráty, pramence)
 • ocelových komínů a komínových vložek, volně stojících kovových komínů
 • kovových konstrukčních profilů, prvků a dílců (také závitové tyče, rošty, duté profily…)
 • sestav vysoko-pevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání
 • svařovacích materiálů
 • spojovacích a kotevních prvků pro konstrukce – šrouby, matice, nýty, ocelové kotvy...
 • výrobků pro stavby z hliníku a slitin hliníku
 • osvětlovacích stožárů ocelových, z hliníkových slitin a z kompozitních materiálů
 • kolejnic a prvků pro upevňování kolejnic
 • ocelových a polypropylenových vláken do betonu
 • kovových střešních krytin

Kontaktní osoby:
Ing. Stanislav Zrza
hlavní specialista oboru kovy ve stavebnictví a vedoucí oddělení,
e-mail: zrza@tzus.cz, tel.: +420 595 707 221, mobil: +420 734 432 059

Ing. Kateřina Janalíková
specialista pro kovové výrobky a zástupce vedoucího oddělení, 
e-mail: janalikova@tzus.cz, tel.: +420 595 707 222
 

Konstrukční dřevo, dřevěné konstrukce, výrobky na bázi dřeva, dílce na bázi dřeva a vláknocementové výrobky

Zkoušení a certifikace:

 • konstrukčního stavebního dřeva, lepeného dřeva a dřevěných konstrukcí 
 • desek a dílců na bázi dřeva (také dřevěné a srubové  stavební sestavy, nosné panely…) 
 • spojovacích prostředků pro dřevěné konstrukce dle EAD/ETAG 
 • stavebních objektů zhotovených z předem navržených  prefabrikovaných dílců - rámové sestavy, resp. srubové  sestavy dle EAD/ETAG 
 • lehkých kompozitních nosníků a sloupů na bázi dřeva dle  EAD/ETAG 
 • prefabrikovaných průmyslových a komerčních budov dle  EAD/ETAG 
 • sklovláknobetonu (ČSN EN 1170) 
 • vláknocementových výrobků (ploché desky ČSN EN 12467) 
 • vláknocementových výrobků (střešní krytina dle ČSN EN 492 a ČSN EN 494) 
 • audity QMS, EMS, SM BOZP a EnMS 

Kontaktní osoby:
Ing. Vojtěch Šebek
ředitel pobočky
e-mail: sebek@tzus.cz, tel.: +420 595 707 201, mobil: +420 606 724 644

Ing. Vladimír Plaček, Ph.D.
hlavní specialista pro výrobky na bázi dřeva, dřevěné konstrukce, vláknocementové výrobky a provádění ETAs 
zástupce ředitele a vedoucí oddělení
e-mail: placek@tzus.cz,  tel.: +420 595 707 231, mobil: +420 602 507 972

Ing. Radek Papesch
specialista pro beton a provádění ETAs      
e-mail: papesch@tzus.cz, tel.: +420 595 707 224


Tepelně izolační výrobky a schvalování ETICS

Zkoušení a certifikace:

 • tepelně izolačních výrobků (polystyrén, desky z minerální vlny, desky z dřevité vlny a štěpky a další dle ČSN EN 13162 až 9, ČSN EN 13170 až 2)
 • zkoušení tepelné vodivosti / odporu materiálů pod  akreditací „KeyMark“
 • kontaktních zateplovacích systémů ETICS včetně provedení evropského technického posouzení ETA
 • provádění energetických auditů, energetických posudků, průkazů energetické náročnosti budov, resp. energetických štítků budov a další posouzení požadovaná  zák. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších novelizací    a souvisejících předpisů.

Kontaktní osoby:
Ing. Vladimír Plaček, Ph.D.
hlavní specialista pro výrobky na bázi dřeva, dřevěné konstrukce, vláknocementové výrobky a provádění ETAs 
zástupce ředitele a vedoucí oddělení
e-mail: placek@tzus.cz, tel.: +420 595 707 231, mobil: +420 602 507 972

Ing. Tomáš Klepáč
energetický specialista Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, specialista pro ETICS
zástupce vedoucího oddělení
e-mail: klepac@tzus.cz, tel.: +420 595 707 251, mobil: +420 734 432 082


Energetické poradenství a provádění energetických posudků a PENB

Provádění:

 • energetických auditů, energetických posudků, průkazů energetické náročnosti budov, resp. energetických štítků budov a další posouzení požadovaná zák. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších novelizací a souvisejících předpisů

Kontaktní osoby:
Ing. František Moler
vedoucí autorizovaného kalibračního střediska AMS K69 a kalibrační laboratoře č. 2275,
auditor systémů řízení, energetický specialista Ministerstva průmyslu a obchodu ČR         
e-mail: moler@tzus.cz, tel.:+420 595 707 271, mobil: +420 724 337 085

Ing. Tomáš Klepáč
energetický specialista Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, specialista pro ETICS
zástupce vedoucího oddělení
e-mail: klepac@tzus.cz, tel.: +420 595 707 251, mobil: +420 734 432 082


Stavební konstrukce a mosty

Provádění:

 • zatěžovacích zkoušek stavebních konstrukcí a mostů
 • odborných a znaleckých posudků
 • odborných expertiz stavebních poruch, stavebních činností
 • auditů způsobilosti dodavatelů ETICS a otvorových výplní
 • inspekčních činností

Kontaktní osoba:
Ing. Eva Dufková
specialista pro zatěžovací zkoušky mostů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
expertní a znalecké posudky stavebních konstrukcí, auditor pro způsobilost dodavatelů ETICS   
e-mail: dufkova@tzus.cz, tel.: +420 595 707 261, mobil: +420 602 894 430


Beton pro uložení a výrobky z betonu

Provádění:

 • certifikace betonu pro uložení a výrobků z betonu
 • auditů způsobilosti dodavatelů ETICS a otvorových výplní
 • zkoušení a certifikace betonových rámových stavebních sestav dle EAD/ETAG
 • auditů QMS, EMS, SM BOZP a EnMS

Kontaktní osoba:
Ing. Soňa Godická
specialista pro beton a výrobky z betonu
e-mail: godicka@tzus.cz, tel.: +420 595 707 251

Ing. Radek Papesch
specialista pro beton a provádění ETAs      
e-mail: papesch@tzus.cz, tel.: +420 595 707 224


Zkoušení a certifikace stavebních materiálů

Certifikace a zkoušení:

 • cementů pro obecné použití a cementů pro zdění
 • malt a lepidel pro keramické obkladové prvky
 • stavebních vápen, sáder a popílků
 • kameniva do beronu, pro asfaltové směsi, pro malty a umělého kameniva
 • přírodního drceného kameniva a kamene pro hydrotechnické práce

Kontaktní osoba:
Ing. Michaela Neumanová
specialista pro cement, vápno, popílky, kamenivo a výrobky z kamene
vedoucí oddělení    

e-mail: neumanova@tzus.cz, tel.: +420 595 707 241, mobil: +420 734 432 097

Kontaktní osoby pobočky Ostrava - seznam:
kontakty ke stažení zde
 

 

Jméno *:
E-mail *:
Telefon:
Váš dotaz *: