Nabídka služeb

Pracovníci pobočky Ostrava zajišťují služby ve všech základních oblastech nabídky podniku, jako jsou certifikace výrobků v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. a souvisejícími předpisy (nařízení vlády ČR č. 312/2005 Sb., nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 305/2011), včetně činnosti subjektu pro technické posuzování (TAB), certifikace systémů managementu, certifikace budov, zkoušení, inspekční činnost (výroben betonu, stavebních konstrukcí, staveb obecně) a ostatních služeb týkajících se certifikace a zkoušení oceli, kovů, dřeva a dřevěných konstrukcí, vlíknocementových výrobků, tepelně izolačních materiálů, betonu, cementu, vápna, popílků, kameniva, výrobků z kamene a dalších.

Na pobočce Ostrava je metrologické středisko AMS69 provádějící kalibraci a ověřování domovních a bytových vodoměrů.


Nabídka služeb pobočka Ostrava:

Kovy ve stavebnictví

Zkoušení a certifikace:

 • výrobků z oceli a hliníku pro stavebnictví, včetně konstrukcí (ČSN EN 1090-1)
 • posuzování procesu svařování dle ČSN EN ISO 3834
 • oceli pro výztuž do betonu, včetně předpínací výztuže (dráty, pramence)
 • ocelových komínů a komínových vložek, volně stojících kovových komínů
 • kovových konstrukčních profilů, prvků a dílců (také závitové tyče, rošty, duté profily…)
 • sestav vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání
 • svařovacích materiálů
 • spojovacích a kotevních prvků pro konstrukce – šrouby, matice, nýty, ocelové kotvy...
 • výrobků pro stavby z hliníku a slitin hliníku
 • osvětlovacích stožárů ocelových, z hliníkových slitin a z kompozitních materiálů
 • kolejnic a prvků pro upevňování kolejnic
 • ocelových a polypropylenových vláken do betonu
 • kovových střešních krytin

Kontaktní osoby:
Ing. Stanislav Zrza
hlavní specialista oboru kovy ve stavebnictví a vedoucí oddělení,
e-mail: zrza@tzus.cz, tel.: +420 595 707 221, mobil: +420 734 432 059

Ing. Kateřina Janalíková
specialista pro kovové výrobky a zástupce vedoucího oddělení, 
e-mail: janalikova@tzus.cz, tel.: +420 595 707 222
 

Konstrukční dřevo, dřevěné konstrukce, výrobky na bázi dřeva, dílce na bázi dřeva

Zkoušení a certifikace:

 • konstrukčního stavebního dřeva, lepeného dřeva a dřevěných konstrukcí
 • desek a dílců na bázi dřeva (také dřevěné a srubové stavební sestavy, nosné panely…)

Kontaktní osoby:
Ing. Vladimír Plaček, Ph.D.
hlavní specialista pro výrobky na bázi dřeva, dřevěné konstrukce a vláknocementové výrobky, zástupce ředitele a vedoucí oddělení
e-mail: placek@tzus.cz,  tel.: +420 595 707 231, mobil: +420 602 507 972

Ing. Vojtěch Šebek
ředitel pobočky      
e-mail: sebek@tzus.cz, tel.: +420 595 707 201, mobil: +420 606 724 644
 

Vláknocementové výrobky

Zkoušení a certifikace:

 • sklovláknobetonu (ČSN EN 1170)
 • vláknocementových výrobků (ploché desky ČSN EN 12467)
 • vláknocementových výrobků (střešní krytina dle ČSN EN 492 a ČSN EN 494)
   

Kontaktní osoby:
Ing. Vladimír Plaček, Ph.D.
hlavní specialista pro výrobky na bázi dřeva, dřevěné konstrukce a vláknocementové výrobky, zástupce ředitele a vedoucí oddělení
e-mail: placek@tzus.cz, tel.: +420 595 707 231, mobil: +420 602 507 972

Ing. Vojtěch Šebek
ředitel pobočky
e-mail: sebek@tzus.cz, tel.: +420 595 707 201, mobil: +420 606 724 644
 

Tepelně izolační výrobky a energetické poradenství

Zkoušení a certifikace:

 • tepelně izolačních výrobků (polystyrén, desky z minerální vlny, desky z dřevité vlny a štěpky a další dle ČSN EN 13162 až 9, ČSN EN 13170 až 2)
 • zkoušení tepelné vodivosti / odporu materiálů pod akreditací „KeyMark“
 • kontaktních zateplovacích systémů ETICS včetně provedení evropského technického posouzení ETA
 • provádění energetických auditů, energetických posudků, průkazů energetické náročnosti budov, resp. energetických štítků budov a další posouzení požadovaná zák. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších novelizací a souvisejících předpisů.

Kontaktní osoby:
Ing. Vladimír Plaček, Ph.D.
hlavní specialista pro výrobky na bázi dřeva, dřevěné konstrukce a vláknocementové výrobky, zástupce ředitele a vedoucí oddělení
e-mail: placek@tzus.cz, tel.: +420 595 707 231, mobil: +420 602 507 972

Ing. Tomáš Klepáč
energetický specialista Ministerstva průmyslu a obchodu, specialista pro ETICS a zástupce vedoucího oddělení
e-mail: klepac@tzus.cz, tel.: +420 595 707 251, mobil: +420 734 432 082

Ing. František Moler
vedoucí kalibračního střediska AMS69, auditor systémů řízení, energetický specialista Ministerstva průmyslu a obchodu         
e-mail: moler@tzus.cz, tel.:+420 595 707 271, mobil: +420 724 337 085


Stavební konstrukce a mosty

Provádění:

 • zatěžovacích zkoušek stavebních konstrukcí a mostů
 • odborných a znaleckých posudků
 • odborných expertiz stavebních poruch, stavebních činností
 • auditů způsobilosti dodavatelů ETICS
 • inspekčních činností

Kontaktní osoba:
Ing. Eva Dufková
specialista pro zatěžovací zkoušky mostů Ministerstva průmyslu a obchodu, expertní a znalecké posudky stavebních konstrukcí, auditor pro způsobilost dodavatelů ETICS   
e-mail: dufkova@tzus.cz, tel.: +420 595 707 261, mobil: +420 602 894 430

Kontaktní osoby pobočky Ostrava - ostatní:
kontakty ke stažení zde:


Ing. Vladimíra Hlawiczková
posuzovatel pro kovové výrobky
e-mail: hlawiczkova@tzus.cz, tel.: +420 595 707 221, mobil: +420 734 432 081

Ing. Soňa Godická
specialista pro beton a výrobky z betonu
e-mail: godicka@tzus.cz, tel.: +420 595 707 251

Ing. Michaela Neumanová
specialista pro cement, vápno, popílky, kamenivo a výrobky z kamene, zástupce vedoucího oddělení    
e-mail: neumanova@tzus.cz, tel.:  +420 595 707 241, mobil: +420 734 432 097

Ing. Vojtěch Šebek
ředitel pobočky Ostrava
Tel.: +420 595 707 201
Mobil: +420 606 724 644
E-mail: sebek@tzus.cz
Ing. Vladimír Plaček, PhD.
vedoucí střediska stavebních materiálů, dílců
Tel.: +420 595 707 231
Mobil: +420 602 507 972
E-mail: placek@tzus.cz
Ing. Jana Mičicová
vedoucí AZL
Tel.: +420 595 707 242
E-mail: micicova@tzus.cz
Ing. František Moler
vedoucí AMS 69, energetický specialista MPO
Tel.: +420 595 707 271
Mobil: +420 724 337 085
E-mail: moler@tzus.cz
Jméno *:
E-mail *:
Telefon:
Váš dotaz *: