Přístroj na měření tepelné vodivosti λ – Meter EP500e

Využití

Přístroj je speciálně vyvinutý pro měření tepelné vodivosti izolačních a dalších stavebních materiálů a výrobků. λ – Meter EP500e je deskový přístroj pro stacionární a přímé měření tepelné vodivosti (guarded hot plate apparatus – GHP).

Měření tímto přístrojem vyhovuje požadavkům norem:

EN 1946-2, EN 12664, EN 12667, EN 12939, ISO 8302, ASTM C177 a DIN 52612.

 

Obr. 1 Přístroj λ – Meter EP500e

 

Základní technické údaje

• rozsah měřených hodnot tepelné vodivosti: λ = 0,002 až 0,250 W/m.K

• rozměry vzorku: 500 x 500 mm nebo 200 x 200 mm, tl. 10 až 200 mm

• nastavitelné střední teploty měření: -10 až 40 °C (v krocích 1 K)

• vysoké rozlišení:

- teplota: < 1 mK

- tloušťka: < 0,01 mm

• měření při předdefinovaném zkušebním tlaku (50 až 2500 Pa) nebo při nastavené jmenovité tloušťce (pro velmi měkké stavební materiály)

 

Závěr

Přístroj λ – Meter EP500e je vybavený moderním počítačovým softwarem, který splňuje požadavky mezinárodních a evropských norem pro měření tepelné vodivosti, včetně funkce databáze a zpracování protokolů o měření. Umožňuje přesné a rychlé stanovení součinitele tepelné vodivosti. Rozsah konfigurace tohoto přístroje pro TZÚS Praha, s.p. dále obsahuje např. příslušenství pro měření tepelné vodivosti sypkých materiálů, kompenzační podložky pro možnost měření vzorků s nerovným povrchem a další.

Ing. Milan Pálka
ředitel pobočky České Budějovice
Tel.: +420 387 221 452
Mobil: +420 602 118 512
E-mail: palka@tzus.cz