Služby pobočky Brno

1. Činnosti TZÚS Praha, s.p. s vazbou na region a specializaci pobočky 0600

 • výkon činnosti akreditovaného Certifikačního orgánu č. 3015 (COV) podle ČSN EN 45011 (certifikace výrobků)
 • výkon činnosti akreditovaného Certifikačního orgánu č. 3001 (QMS) podle ČSN EN 45012 (certifikace systémů jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2001 v oblasti stavebnictví)
 • výkon činnosti akreditovaného Inspekčního orgánu č. 4003 (IO) podle ČSN EN 45004 (inspekce provádění inženýrské a projektové přípravy staveb, realizace, užívání, údržby rekonstrukce a odstraňování pozemních a inženýrských staveb nebo jejich částí)
 • výkon činnosti Autorizované osoby č. 204 (AO) pro posuzování shody stavebních výrobků podle zákona o technických požadavcích na výrobky č. 22/1997 Sb. v aktuálním znění
 • výkon činnosti Oznámeného subjektu č. 1020 (NO) pro posuzování shody stavebních výrobků podle Nařízení EU č. 305/2011 (CPR) a harmonizovaných evropských norem
 • výkon činnosti Subjektu pro technická posuzování (TAB) pro vypracování a vydání Evropského technického posouzení (ETA) a Evropského dokumentu pro posuzování (EAD) a příslušného posouzení výrobků

2. Služby akreditované zkušební laboratoře č. 1018.3 podle ČSN EN ISO / IEC 17025

 • zkoušení stavebních materiálů, výrobků, dílců a konstrukcí
 • diagnostika a posuzování staveb a stavebních prací
 • zatěžovací zkoušky konstrukcí a mostů
 • beton, stříkaný beton, vláknobeton, přísady a příměsi do betonu
 • drobné výrobky z betonu, výrobky z lehkého betonu
 • stavební dílce betonové, kovové a kompozitní, betonové trouby a skruže
 • cementy, vápna, popílky, mletý vápenec a popelové směsi
 • kamenivo pro stavební účely přírodní a recyklované, stavební kámen, stavební recykláty
 • systémy vnější tepelné izolace staveb s omítkou (ETICS, Vetures) a systémy odvětrávané (Claddings)
 • tenkovrstvé omítky, povrchové úpravy, nátěry, lepidla pro keramické a jiné obkladové prvky
 • zdivo, zdicí prvky cihelné, betonové, pórobetonové, vápenopískové, z přírodního nebo umělého kamene
 • malty, suché maltové směsi, přísady do malt a injektážních malt
 • pálená a nepálená střešní krytina
 • cihelné stropní materiály, ostatní cihlářské výrobky
 • stavební chemie, voda pro výrobu betonu
 • konstrukce, objekty a mosty
 • poklopy a vtokové mříže, rošty, kovové prvky, stavební ocel a jiné kovy
 • kompozitní materiály, výrobky z kompozitů
 • kotvy a kotevní prvky, nosné rošty suchých obkladů, pomocné výrobky pro zdění
 • systémy montovaných obkladů stěn a předvěšených větraných fasád (Claddings), včetně nosných roštů suchých obkladů
 • prvky a dílce konstrukčního zasklení
 • fólie pro hydroizolaci základů staveb a střešních konstrukcí

Ke stažení:

Seznam pracovníků pobočky Brno včetně jejich specializací
Leták - Služby pobočky Brno

 

Ing. Miroslav Procházka
ředitel pobočky Brno
Tel.: +420 543 420 852
Mobil: +420 602 571 445
E-mail: prochazka@tzus.cz
Jméno *:
E-mail *:
Telefon:
Váš dotaz *: