Nabídka služeb

Nabídka služeb pobočky Brno:

Stavební dílce a konstrukce

 • stavební dílce betonové, kovové, dřevěné a kombinované
 • zdivo a výrobky pro zdivo (překlady, spony, výztuž ložných spár)
 • dílce a prvky konstrukčního zasklení, skleněná zábradlí
 • poklopy, mříže, liniové odvodňovací prvky, skruže, šachty
 • ocel do betonu, prostorová výztuž
 • zatěžovací zkoušky mostů a konstrukce

Kontaktní osoba:
Ing. Pavel Juránek, Ph.D.
vedoucí skupiny stavebních dílců
e-mail: juranek@tzus.cz, tel.: +420 543 420 863, mobil: +420 734 432 063

 • montované obklady stěn
 • systémy příček
 • nosné rošty obkladů a podhledů
 • zavěšené podhledy

Kontaktní osoba:
Ing. Eliška Jonáková
e-mail: jonakova@tzus.cz, tel.: +420 543 420 840, mobil: +420 734 432 090
 

ETICS, výrobky pro ETICS, tepelné izolace

 • systémy vnější tepelné izolace staveb s omítkou (ETICS)
 • tenkovrstvé omítky a nátěrové hmoty
 • výrobky pro ETICS (lepidla, upevnění, doplňkové profily pro ETICS)
 • vnitřní a vnější povrchové úpravy stěn a stropů 

Kontaktní osoba:
Ing. Robert Lhotský
vedoucí skupiny stavebních hmot
e-mail: lhotsky@tzus.cz, tel.: +420 543 420 841, mobil: +420 734 432 060

 • skleněné výztužné mřížky (perlinky)
 • materiály tepelných izolací

Kontaktní osoba:
Ing. Božena Musilová
e-mail: musilova@tzus.cz, tel.: +420 543 420 835, mobil: +420 602 283 190
 

Beton, betonové výrobky, přísady do betonu

 • čerstvý a ztvrdlý beton
 • přísady do betonu
 • drobné výrobky z betonu (dlažba, dlaždice, obrubníky, stropní tvarovky, ztracené bednění, střešní krytina)
 • zdicí prvky betonové, vápenopískové, pórobetonové
 • voda do betonu

Kontaktní osoba:
Ing. Ivan Martinusík
vedoucí skupiny betonu a betonových výrobků
e-mail: martinusik@tzus.cz, tel.: +420 543 420 842, mobil: +420 776 569 628

 • stříkaný beton
 • drenážní betony
 • materiály pro dlažby, umělý kámen

Kontaktní osoba:
Ing. Hana Nohelová
e-mail: nohelova@tzus.cz, tel.: +420 543 420 832, mobil: +420 604 821 496
 

Malty, tmely, lepidla, potěry, pojiva, hydroizolace, příměsi do betonu a malt

 • malty a suché maltové směsi pro zdění a omítání
 • podlahové potěry
 • injektážní směsi
 • přísady do malt
 • stavební chemie
 • cement, stavební vápno, směsná pojiva
 • hydroizolace mostovek, přídržnost, izolační odpor

Kontaktní osoba:
Ing. Hana Nohelová
e-mail: nohelova@tzus.cz, tel.: +420 543 420 832, mobil: +420 604 821 496

 • vláknobeton, skolovláknobeton
 • směsi pro násypy a zásypy na bázi popílků
 • popelové malty
 • příměsi do betonu, popílek do betonu a malt, jemně mletý vápenec

Kontaktní osoba:
Ing. Marek Sopko
e-mail: sopko@tzus.cz, tel.: +420 543 420 843, mobil: +420 734 432 072
 

Pálené výrobky

 • zdicí prvky pálené
 • pálená střešní krytina
 • pálené stropní materiály (hurdis)
 • ostatní cihlářské výrobky

Kontaktní osoba:
Ing. Ivan Martinusík
vedoucí skupiny betonu a betonových výrobků
e-mail: martinusik@tzus.cz, tel.: +420 543 420 842, mobil: +420 776 569 628
 

Kámen, kamenivo, filer

 • stavební kámen
 • výrobky ze stavebního kamene
 • kamenivo do betonu a malt, kamenivo pro násypy a zásypy
 • stavební recykláty
 • směsi s popílkem pro násypy a zásypy 

Kontaktní osoba:
Ing. Marek Sopko
e-mail: sopko@tzus.cz, tel.: +420 543 420 843, mobil: +420 734 432 072
 

Kompozity, plasty

 • kompozitní výztuž do betonu
 • kompozitní profily
 • skládaná plastová krytina
 • stavební fólie
 • plastové hmoždinky 

Kontaktní osoba:
Ing. Marek Sopko
e-mail: sopko@tzus.cz, tel.: +420 543 420 843, mobil: +420 734 432 072
 

Výrobky pro dopravní stavby

 • výrobky pro gabiony
 • geomříže, geotextilie
 • retroreflexní fólie

Kontaktní osoba:
Ing. Marek Sopko
e-mail: sopko@tzus.cz, tel.: +420 543 420 843, mobil: +420 734 432 072

 • podlahové rošty a mřížky
 • výrobky pro protihlukové stěny
 • kotvy do betonu a zdiva

Kontaktní osoba:
Ing. Martin Zadělák
vedoucí zkušební laboratoře
e-mail: zadelak@tzus.cz, tel.: +420 543 420 858, mobil: +420 734 432 093
 

Protipožární materiály a výrobky

 • protipožární nátěry a obklady

Kontaktní osoba:
Ing. Božena Musilová
e-mail: musilova@tzus.cz, tel.: +420 543 420 835, mobil: +420 602 283 190

 • protipožární uzávěry (revizní a rozvaděčová dvířka)

Kontaktní osoba:
Ing. Eliška Jonáková
e-mail: jonakova@tzus.cz, tel.: +420 543 420 840, mobil: +420 734 432 090
 

Komíny

 • komínové systémy
 • komínové tvárnice a prvky z betonu a lehkého betonu
 • komínové vložky z žáruvzdorných materiálů 

Kontaktní osoba:
Ing. Ivan Martinusík
vedoucí skupiny betonu a betonových výrobků
e-mail: martinusik@tzus.cz, tel.: +420 543 420 842, mobil: +420 776 569 628
 

Posudky a diagnostika staveb

 • odborné a znalecké posudky staveb a stavebních prací
 • inspekce a diagnostika konstrukcí a staveb

Kontaktní osoba:
Ing. Miroslav Procházka
ředitel pobočky
e-mail: prochazka@tzus.cz, tel.: +420 543 420 852, mobil: +420 602 571 445
 

Systémy managementu

 • systémy managementu QMS, EMS, OHSAS

Kontaktní osoba:
Ing. Ivan Martinusík
vedoucí skupiny betonu a betonových výrobků
e-mail: martinusik@tzus.cz, tel.: +420 543 420 842, mobil: +420 776 569 628

Ke stažení:

Leták - Služby pobočky Brno

 

Ing. Miroslav Procházka
ředitel pobočky Brno
Tel.: +420 543 420 852
Mobil: +420 602 571 445
E-mail: prochazka@tzus.cz
Jméno *:
E-mail *:
Telefon:
Váš dotaz *: