Pobočka Brno

TZÚS Praha, s.p., pobočka Brno zajišťuje služby ve všech základních oblastech nabídky podniku, jako jsou certifikace výrobků a systémů managementu, certifikace budov, zkoušení materiálů, prvků a konstrukcí, inspekce staveb, metrologie a ostatní. Veškeré služby jsou zajišťovány přímo na pobočce nebo jsou koordinovány s ostatními pobočkami či úseky TZÚS Praha, s.p., v České republice.

Pobočky TZÚS Praha, s.p., jsou umístěny v důležitých centrech hlavních regionů ČR a všechny standardně nabízejí základní služby podniku, avšak vzhledem k lokalitě nebo vytíženosti zejména zkušebních kapacit podléhají jisté míře specializace a poskytují služby unikátní v portfoliu TZÚS Praha, s.p., či dokonce v nabídce konkurenčních podniků v České republice.

Mezi specializované služby patří v pobočce Brno zejména tyto aktivity: 

 • zkoušení stavebních materiálů, výrobků, dílců a konstrukcí
 • systémy vnější tepelné izolace staveb s omítkou (ETICS, Vetures) a systémy odvětrávané (Claddings)
 • stavební dílce betonové, kovové, dřevěné a kompozitní, dílce zábradlí
 • zdivo, překlady, spony do zdiva, výztuž ložných spár
 • beton, stříkaný beton, vláknobeton, sklovláknobeton, přísady a příměsi do betonu, voda do betonu
 • drobné výrobky z betonu (dlažby, dlaždice, obrubníky, stropní a bednicí prvky), výrobky z lehkého betonu
 • cementy, vápna, popílky, mletý vápenec a popelové směsi
 • kamenivo pro stavební účely přírodní a recyklované, stavební kámen, stavební recykláty
 • malty, suché maltové směsi, přísady a příměsi do malt a injektážních malt, stavební chemie
 • tenkovrstvé omítky, povrchové úpravy, nátěry, lepidla pro keramické a jiné obkladové prvky
 • zdicí prvky cihelné, betonové, pórobetonové, vápenopískové, z přírodního nebo umělého kamene
 • stropní materiály pálené a betonové, ostatní cihlářské výrobky
 • pálená a nepálená střešní krytina
 • poklopy a vtokové mříže, prvky liniového odvodnění, betonové trouby a skruže
 • výrobky pro protihlukové konstrukce
 • podlahové rošty a mříže, prvky pro odvodnění podlah a střech
 • kompozitní výztuž do betonu, kompozitní profily, výrobky z kompozitů
 • systémy montovaných obkladů stěn a předvěšených větraných fasád (claddings), nosné rošty obkladů
 • systémy montovaných příček
 • prvky a dílce konstrukčního zasklení, skleněné zábradlí
 • kotvy a kotevní prvky, plastové hmoždinky
 • diagnostika a posuzování staveb a stavebních prací
 • zatěžovací zkoušky konstrukcí a mostů 

V případě dotazů neváhejte kontaktovat naše pracovníky nebo využijte poptávkového formuláře.

Přehled nabízených služeb
Nabídka služeb Kontakty Jak se k nám dostanete

Kontaktní osoba

Ing. Miroslav Procházka
ředitel pobočky Brno
Tel.: +420 543 420 852 Mobil: +420 602 571 445 E-mail: prochazka@tzus.cz
Jméno *:
E-mail *:
Telefon:
Váš dotaz *: