Služby o.z. Zkušební ústav lehkého průmyslu ČB

Zkušební ústav lehkého průmyslu je organizací s téměř čtyřicetiletou tradicí zkoušení a posuzování výrobků lehkého průmyslu.

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, zkušební laboratoř č. 1018.9

Zkoušíme, osvědčujeme, certifikujeme

Provádíme rozbory a zkoušíme fyzikální, mechanické, chemické a funkční vlastnosti výrobků v těchto oblastech :

 • hračky  a výrobky pro děti
 • školní potřeby
 • nábytek
 • zařízení dětských hřišť, kolečková sportovní zařízení
 • výrobky ve styku s potravinami
 • bytová chemie
 • papír a lepenky
 • zapalovače, zápalky
 • metrologie
 • kalibrační laboratoř
 • metrologické služby
 • chemie
 • informace pro zákazníky

 
Nabízíme:

 • měření vlhkosti materiálů a prostředí
 • zkoušení materiálů a výrobků v klimatizované komoře o objemu 1,5 m3 s rozsahem -40 °C  až +180 °C
 • zkoušení hořlavosti textilních materiálů a čalouněného nábytku
 • zkoušení zdravotní nezávadnosti (formaldehyd) v komoře o objemu 14,4 m3

 
Naše činnosti:

 • vydáváme certifikáty a protokoly jako autorizovaná osoba podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů
 • provádíme zkušební testy výrobků v rozsahu naší akreditace, vydáváme certifikáty ZÚLP, protokoly o zkoušce
 • výrobcům, dovozcům hraček nabízíme značku kvality Bezpečná a kvalitní hračka
 • provádíme certifikaci alternativních paliv dle zákona  o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 415/2012 Sb. na základě analýz provedených  UVP- plyny a paliva, s.r.o. Praha

Ke stažení:
Kontakty na pracovníky o.z. ZÚLP ČB

Osvědčení o akreditaci zkušební laboratoře
Příloha k osvědčení o akreditaci zkušební laboratoře

Osvědčení o akreditaci kalibrační laboratoře
Příloha k osvědčení o akreditaci kalibrační laboratoře
 

Speciální zařízení:
Automatický měřicí přístroj VERTEX  311 UM

Ing. Monika Hegedüšová
ředitelka odštěpného závodu ZÚLP
Tel.: +420 386 709 173
Mobil: +420 603 202 014
E-mail: hegedusova@tzus.cz
Jméno *:
E-mail *:
Telefon:
Váš dotaz *: