Inspekce staveb

Inspekční činnost staveb je prováděna dle projektové dokumentace, norem či jiných specifikací, legislativních požadavků v místě stavby třetí, nezávislou stranou, inspekčním orgánem, který vystupuje během inspekční činnosti

  • v rámci objasňování příčiny neshod, tj. sbírá informace a vyhodnocuje je pro rozhodčí účely, pro posouzení stavu. Výstupem je inspekční zpráva, která jednoznačně identifikuje shodu, či neshodu ke konkrétní normě, projektové dokumentaci, technologii, legislativnímu požadavku či jiné specifikaci. V případě identifikovaných neshod stanoví konkrétní nápravná opatření vedoucí k jejímu odstranění,
     
  • nebo na základě svých zjištění potvrzuje kvalitu, tj. současný stav provádění a jeho výstupem je vedle inspekční zprávy i inspekční certifikát. Tato nezávislá činnost zvyšuje u zákazníka důvěru v  konečný produkt.

Ing. Pavel Rubáš, Ph.D.
ředitel pobočky Teplice a ÚID, vedoucí inspekčního orgánu, 1.statutární zástupce ředitele
Tel.: +420 417 537 108
Mobil: +420 602 115 450
E-mail: rubas@tzus.cz
Jméno *:
E-mail *:
Telefon:
Váš dotaz *: