Inspekce

Inspekce představuje systémovou formu posudkové a expertní činnosti. Principem inspekční činnosti je zkoumání předmětu inspekce a stanovení, zda je či není ve shodě s požadavky, kterými mohou být normy, projekty, specifikace investora, legislativní požadavky atd.
Základním přínosem inspekční činnosti je poskytování kvalitní a objektivní informace týkající se shody předmětu inspekce s danými požadavky a návrhu nápravných opatření k odstranění případných neshod.
V oblasti inspekcí provozovaných výtahů, dodávání a výroby betonu a umělých lezeckých stěn zajišťuje inspekční činnost IO akreditovaný dle ČSN EN ISO/IEC 17020.

Přehled nabízených služeb
Inspekce výtahů Inspekce výroben betonu Inspekce umělých lezeckých stěn Inspekce staveb Osvědčení o akreditaci (obsahuje platné osvědčení)

Kontaktní osoba

Ing. Pavel Rubáš, Ph.D.
ředitel pobočky Teplice a ÚID, vedoucí inspekčního orgánu, 1.statutární zástupce ředitele
Tel.: +420 417 537 108 Mobil: +420 602 115 450 E-mail: rubas@tzus.cz