Vážení obchodní partneři,

Vážení přátelé,

doba dovolených uplynula, Váš zájem o služby a spolupráci s TZÚS Praha, s.p., ani v tomto období nepolevil, což velmi oceňuji, a já mám to potěšení přivítat Vás u našeho  elektronického Zpravodaje, tentokrát podzimního, plného, domnívám se, zajímavých informací.

TZÚS je opět odbornou spolupracující firmou veletrhu FOR ARCH, na kterém budeme prezentovat naše činnosti a služby, a to zejména v souvislosti s vyhlášenými tématy „Kvalita výrobků a materiálů“ a „Řízení energetické náročnosti budov“, která obě chápeme jako významný prvek udržitelného stavění a též významný kvalitativní ukazatel staveb. TZÚS je nezávislým posuzovatelem v těchto oblastech, ať už jde o zkoušení a certifikaci stavebních výrobků a materiálů, včetně systémů řízení výroby a kvality, průkazy energetické náročnosti budov nebo energetické audity a posudky, tepelně technické výpočty, posuzování projektové dokumentace z hlediska tepelné techniky a také ověřovací zkoušky prováděné přímo na stavbě, např. zkoušky průvzdušnosti budov a termovizní diagnostika.

Jelikož TZÚS je od letošního roku pověřen vedením seznamu výrobců žebírkové oceli pro výztuž do betonu včetně přidělování jednoznačných identifikačních čísel, bude též uspořádán zákaznický den na toto téma.

Stále aktuálnějším tématem je hodnocení komplexní kvality budov, k němuž TZÚS používá metodiku SBToolCZ, zahrnující posouzení vlivu budovy na životní prostředí, její sociálně kulturní aspekty, funkční a technickou kvalitu, ekonomické aspekty, management i lokalitu,  ve které je budova umístěna. Související, ale i samostatně využitelnou novinkou je Akustický štítek, vyjadřující hodnocení akustického komfortu obydlí, počínaje zvukovou izolací fasády, stěn, kročejovým hlukem, hlukem technických zařízení i prostorovou akustikou. I k těmto tématům budou odborníci TZÚS připraveni poskytnout konzultace a odborná vyjádření.

Mimo přímých kontaktů bude též možné využít prezenci TZÚS na stánku Svazu zkušeben pro výstavbu.

Následovat bude přítomnost TZÚS na dalších významných a zajímavých akcích, jako např. na  veletrhu FOR TOYS (6.–9. října 2016) nabídkou služeb posuzování shody hraček a dalších stanovených výrobků pro výrobce a na konferenci Otvorové výplně stavebních konstrukcí 18. a 19. října 2016 v Hradci Králové, jejímž je TZÚS odborným garantem, prezentacemi na témata vlivu připojovací spáry na neprůzvučnost oken, certifikace požárních uzávěrů a novinek v technických předpisech a normách.

Také proběhne řada školení pro interní auditory, budeme vyhlašovat certifikáty udělené ke značce „Osvědčeno pro stavbu“ na galavečeru s Českou kvalitou, budeme na Betonářských dnech 2016, veškeré další aktivity najdete ve Zpravodaji a na webu TZÚS Praha, s.p.

Věřím, že Vás také zaujme řada odborných článků o novinkách v činnosti podniku, nových službách a kompetencích.

Přeji Vám příjemné čtení, obchodní úspěchy v závěrečných měsících roku, pokud možno ve spolupráci s námi, a těším se na další setkávání s Vámi.

S úctou

Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz

ředitel

Rozšíření akreditace Centrální laboratoře – přírodní radionuklidy
Technický a zkušební ústav stavební je držitelem speciálního oprávnění Státního úřadu pro jadernou bezpečnost pro obor měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech č. j. SÚJB/OPZ/16533/ 2008 ze dne 15. 07. 2008. Na základě podnětů od zákazníků jsme v letošním roce rozšířili akreditaci akreditované zkušební laboratoře č. 1018.3 (Centrální laboratoř) o zkušební postup související s měřením přírodních radionuklidů. celý článek
Přechod na revize norem ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016
Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu TZÚS Praha, s.p. (COSM), zahájil pravidelnou dozorovou návštěvu prováděnou Českým institutem pro akreditaci, o.p.s, za účelem m.j. přeposouzení COSM na revize norem ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016. Vydání nové přílohy k osvědčení o akreditaci předpokládáme v listopadu 2016. celý článek
Čestná vstupenka na veletrh FOR ARCH 2016
Vážení zákazníci, partneři, rádi bychom Vám nabídli, jakožto firma zajišťující odbornou spolupráci, možnost získání čestné vstupenky na veletrh FOR ARCH 2016, který se koná ve dnech 20.-24.9.2016. celý článek
 
Aktivity TZÚS Praha, s.p., v Jižní Koreji
Korea Testing & Research Institute (KTR) je dlouholetým a spolehlivým partnerem TZÚS Praha, s.p. Smlouva mezi TZÚS Praha, s.p., a KTR exkluzivně pokrývá oblast posuzování stavebních výrobků a hraček a zahrnuje i oblasti vzájemné výměny informací a školení zaměstnanců KTR podle aktuálně platné evropské legislativy. celý článek
Podílíme se na vývoji nových produktů - užitný vzor získal ocenění
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pobočka Ostrava, dlouhodobě spolupracuje s Vysokou školou báňskou- Technickou univerzitou Ostrava na vývoji nových produktů. Jedním ze společných projektů je užitný vzor na produkt Vodotěsná a mrazuvzdorná betonová směs (Watertight and frost-resisting concrete mixture). celý článek
Investujeme... Nová investice do stavební akustiky
TZÚS Praha, s.p., pobočka Teplice, zakoupil dvě speciální zařízení Ntek typ MB-01 pro spojitý pohyb mikrofonů. celý článek
 
Výpočtové pomůcky pro techniky
V sekci Ke stažení jsme pro vás připravili různé výpočtové pomůcky v oboru akustika, pokud řešíte problémy s hlukem nebo nedostatečnou zvukovou izolací, tak můžete využít základní teoretické výpočty zpracované populárně naučnou formou. celý článek
Publikujeme... Pasivní bezpečnost na dopravních komunikacích v České republice
TZÚS Praha, s.p., seznamuje s vybraným souborem norem, podle kterých zkouší a posuzuje technické vlastnosti výrobků, jež mají vliv na pasivní bezpečnost na dopravních komunikacích v České republice. celý článek
Publikujeme... Komentář ke změně nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
Hodnoty akustického tlaku A a ekvivalentní či maximální hladiny akustického tlaku A slouží v nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací jako kritéria k vyjadřování hlukových limitů. Tyto limity jsou zde modifikovány s přihlédnutím k rušivým a škodlivým účinkům hluku ve venkovním prostoru, na pracovištích a ve stavbách pro bydlení a stavbách občanského vybavení. Vláda dne 15. 6. 2016 schválila návrh, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. celý článek
 

Přehled akcí v roce 2016 


Aktuální informace o pořádaných akcích naleznete v sekci Semináře, zákaznické dny.
  

 
ředitelka Úseku certifikace systému řízení
a Úseku marketingu
mobil: 724 304 539
email: konstankiewiczova@tzus.cz  Copyright © 2016 TZÚS Praha O nás      Aktuality      Ke stažení      Kontakty created by foreveryone


CERTIFIKACE VÝROBKŮ
- Stavební výrobky s označením CE
- Výrobky uváděné na trh ČR s povinným posouzením shody
- ETA - Evropské technické posouzení
- Osvědčeno pro stavby a jiné dobrovolné certifikace
- Koordinační pracoviště
- GOST R
- Technické návody
- Vydané certifikační dokumenty
- Další výrobky s označením CE
- Vydané certifikační dokumenty


ZKOUŠENÍ
- Stavební výrobky
- Chemické analýzy
- Fyzikální faktory
- Výrobky lehkého průmyslu
- Hračky


CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU
- ČSN EN ISO 9001 (QMS)
- ČSN EN ISO 14001 (EMS)
- ČSN OHSAS 18001 (SMBOZP)
- ČSN EN ISO 50001 (EnMS)
- Systém managementu společenské odpovědnosti (CSR)
- Ověřování a schvalování environmentálního prohlášení (EMAS)
- ČSN ISO/IEC 27001 (ISMS)
- Požadavky systému kritických bodů (HACCP)
- Ověřování výkazů o emisích CO2
- Kvalifikace stavebních dodavatelů
- Průkazy způsobilosti
- Osvědčování realizátorů ETICS
- Osvědčování podle ČSN 74 6077


METROLOGIE
- Akreditované kalibrační laboratoře
- Autorizovaná metrologická střediska


INSPEKCE STAVEB
- Inspekce staveb
- Inspekce projektů
- Inspekce výroben betonu
- Inspekce umělých lezeckých stěn
- Inspekce výtahů


CERTIFIKACE BUDOV
- Certifikace budov SBtoolCZ
- Energetické štítky, průkazy, audity
- Prohlášení EPD, LCA analýza
- Další služby v energetice


OSTATNÍ ODBORNÉ SLUŽBY
- Odborné a znalecké posudky
- Požární klasifikace a expertízy
- Zastoupení firmy PROCEQ, S.A


KDE NÁS NAJDETE?

Nechcete-li nadále dostávat tyto e-maily, odhlaste se kliknutím zde.