Vážení partneři,

Vážení přátelé,


začátkem sezóny dovolených, která, jak doufáme, nebude zakázkově okurková, si Vás dovolujeme oslovit dalším vydáním e-zpravodaje s aktualitami z minulých měsíců a avízem plánovaných akcí. Jak už jste byli informováni, rok 2015 byl po delší době rokem úspěšným a vrátil TZÚS do rostoucích výkonů. Výroční zpráva schválená Ministerstvem průmyslu a obchodu včetně závěrky již je veřejně k dispozici. Podařilo se také dokončit některá opatření ke zvýšení efektivnosti činnosti podniku, zejména vytvoření Centrální laboratoře, ale také významné investice jak do rekonstrukce exteriérů i interiérů objektů, tak do přístrojového vybavení. Také nás těší, že naše řady rozšířili noví zaměstnanci. Dokázali jsme též obhájit, ale i rozšířit naše odborné kompetence, a jsme tak i nadále největším zkušebním ústavem stavebních výrobků a materiálů s nejkomplexnější nabídkou služeb v ČR, atraktivní i pro zákazníky z dalších zemí. Tuto komplexnost služeb ještě posiluje nabídka obou dceřiných společností, tj. QUALIFORM, a.s., a PAVUS, a.s. V této souvislosti také stojí za zmínku, že se nám daří udržovat naše postavení na trhu Ruské federace a dalších států SNS, a napomáhat tak i českým vývozcům při podnikání v těchto teritoriích.

Chystané akce najdete v sekci Přehled akcí pro rok 2016 a také mohu doporučit sledování našeho webu, na kterém najdete veškeré podstatné informace o našich službách pro Vás.

Přeji Vám co nejpříjemnější prožití Vašich dovolených a hned od září se těším na další setkávání při řadě významných akcí, počínaje veletrhem ForArch, jehož jsme opět odborným garantem.

 

S úctou

Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz

ředitel/CEO

Činnost obchodního zastoupení TZÚS Praha, s.p., v Ruské federaci a ostatních státech SNS
Ruská federace (RF) a Společenství nezávislých států (SNS) představují velký stavební trh. RF je doposud více dovozcem stavebních materiálů a výrobků, než jejich vývozcem, nicméně tato situace se pozvolna mění. Důležitá je dynamika růstu vlastní výroby základních stavebních materiálů. celý článek
Zákaznický den Hračky
Zákaznický den proběhl 21. 6. 2016 za účasti 21 zákazníků z řad výrobců, dovozců a distributorů hraček, školních potřeb a výrobků pro děti.
Přednášky Ing. Pechové a Ing. Sobotové byly zaměřeny na změny v legislativě, nové požadavky v oblasti bezpečnosti hraček a na správné značení hraček a uvádění varování na hračkách. Rovněž byla detailně představena značka kvality „Bezpečná a kvalitní hračka“.
celý článek
Sjednocení zkušebních laboratoří
V roce 2015 došlo ke sjednocení zkušebních laboratoří poboček Praha, České Budějovice, Plzeň, Teplice, Předměřice nad Labem a Brno. Vznikla Centrální laboratoř č. 1018.3 se sídlem v Českých Budějovicích se zkušebnami v uvedených pobočkách. V období od září do prosince 2015 probíhal proces akreditace Centrální laboratoře. celý článek
 
Akustická laboratoř - novinky
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pobočka Teplice, dokončila novou kapacitu pro měření zvukové pohltivosti výrobků pro snižování hluku v budovách a zvukové pohltivosti zařízení pro snižování hluku silničního provozu. Vybudovaná dozvuková komora (akreditovaná laboratoř) o objemu 205 m³ v pobočce v Teplicích splňuje veškeré požadavky příslušných technických norem (ČSN EN ISO 354 Akustika - Měření zvukové pohltivosti v dozvukové místnosti a ČSN EN 1793-1 Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 1: Určení zvukové pohltivosti laboratorní metodou), a je patrně jediným zařízením s těmito parametry v ČR. celý článek
Zkušební stroj UFP 400 na tahové a tlakové statické a cyklické zkoušky
V laboratoři Technického a zkušebního ústavu stavebního. Praha, s.p. na pobočce v Brně byla dokončena modernizace hydraulického zkušebního stroje UFP 400 na tahové a tlakové statické a cyklické zkoušky. Stroj je řízen softwarem, který umožňuje podrobný záznam zkoušky a téměř neomezené nastavení průběhu zkoušky. Stroj je osazen výkonným hydraulickým agregátem a obousměrným zatěžovacím pístem. Kromě běžných statických zkoušek umožňuje konstrukce stroje vyvozovat rychlou změnu zatížení či jeho směru na vzorek a velmi mnoho zatěžovacích cyklů. celý článek
Nově jsme oprávněni posuzovat shodu výtahů a jejich bezpečnostních komponent
V souvislosti s přípravou nového nařízení vlády č. 122/2016 Sb. o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent, které vešlo v platnost dne 30. března 2016, byla ukončena platnost autorizace TZÚS Praha, s.p., k činnostem při posuzování shody výrobků stanovených nařízením vlády č. 14/1999 Sb., kterým se stanovily technické požadavky na výtahy.
celý článek
 
Další rozšíření oprávnění oznámeného subjektu
V únoru roku 2016 jsme rozšířili rozšířeno oprávnění jako oznámenému subjektu podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 305/2011 (CPR), kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh. Rozšíření oprávnění se týkalo Evropských dokumentů pro posuzování EAD zveřejněných ve věstníku OJEU (Official Journal of the European Union) č. 2015/C 378/02. celý článek
Rozšíření akreditace certifikačního orgánu na výrobky
Na začátku roku 2016 byla úspěšně ukončena pravidelná dozorová návštěva Certifikačního orgánu na výrobky č. 3015. Posouzení splnění akreditačních požadavků podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 potvrzuje stabilitu zavedeného systému managementu, který uplatňuje základní zásady neustálého zlepšování. celý článek
Rekonstruujeme – obnovujeme
Od roku 2015 proběhly v TZÚS Praha, s.p., investice do rekonstrukcí objektů pobočky v Teplicích, v Ostravě a v Českých Budějovicích. Výsledky je možné posoudit podle fotografií níže. Věříme, že nejen zaměstnanci, ale i naši klienti ocení modernizaci našich poboček. celý článek
 

Přehled akcí v roce 2016 

 Aktuální informace o pořádaných akcích nalaznete v sekci Semináře, zákaznické dny.  

 
Specialistka na marketing
tel.: 728 409 784
e.mail: koprivova@tzus.cz  Copyright © 2016 TZÚS Praha O nás      Aktuality      Ke stažení      Kontakty created by foreveryone


CERTIFIKACE VÝROBKŮ
- Stavební výrobky s označením CE
- Výrobky uváděné na trh ČR s povinným posouzením shody
- ETA - Evropské technické posouzení
- Osvědčeno pro stavby a jiné dobrovolné certifikace
- Koordinační pracoviště
- GOST R
- Technické návody
- Vydané certifikační dokumenty
- Další výrobky s označením CE
- Vydané certifikační dokumenty


ZKOUŠENÍ
- Stavební výrobky
- Chemické analýzy
- Fyzikální faktory
- Výrobky lehkého průmyslu
- Hračky


CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU
- ČSN EN ISO 9001 (QMS)
- ČSN EN ISO 14001 (EMS)
- ČSN OHSAS 18001 (SMBOZP)
- ČSN EN ISO 50001 (EnMS)
- Systém managementu společenské odpovědnosti (CSR)
- Ověřování a schvalování environmentálního prohlášení (EMAS)
- ČSN ISO/IEC 27001 (ISMS)
- Požadavky systému kritických bodů (HACCP)
- Ověřování výkazů o emisích CO2
- Kvalifikace stavebních dodavatelů
- Průkazy způsobilosti
- Osvědčování realizátorů ETICS
- Osvědčování podle ČSN 74 6077


METROLOGIE
- Akreditované kalibrační laboratoře
- Autorizovaná metrologická střediska


INSPEKCE STAVEB
- Inspekce staveb
- Inspekce projektů
- Inspekce výroben betonu
- Inspekce umělých lezeckých stěn
- Inspekce výtahů


CERTIFIKACE BUDOV
- Certifikace budov SBtoolCZ
- Energetické štítky, průkazy, audity
- Prohlášení EPD, LCA analýza
- Další služby v energetice


OSTATNÍ ODBORNÉ SLUŽBY
- Odborné a znalecké posudky
- Požární klasifikace a expertízy
- Zastoupení firmy PROCEQ, S.A


KDE NÁS NAJDETE?

Nechcete-li nadále dostávat tyto e-maily, odhlaste se kliknutím zde.