Vážení obchodní partneři,

Vážení přátelé,

blíží se konec roku, tedy i doba pro hodnocení, pohled zpět, ale také do roku nového. Vítám Vás tedy u našeho posledního e-zpravodaje roku 2016.

Díky Vaší důvěře v naše služby mohu konstatovat, že rok 2016 by měl být rokem úspěšným a od toho odvozuji, že i Vám, našim partnerům, se v podnikání daří. Kéž nám tato oboustranně prospěšná spolupráce vydrží i nadále. I v roce 2016 jsme v některých případech museli vydávat negativní výsledky posuzování, ale věřím, že nakonec i tyto přispěly k bezpečnosti  a kvalitě Vašich výrobků na trhu i ve stavbách, a že nestrannost a nezávislost našich služeb budete i nadále oceňovat.

Veškeré aktivity, které jsme avizovali v minulém vydání, se úspěšně uskutečnily, ať už jde o odbornou účast na veletrzích FOR ARCH a FOR TOYS, konferenci Otvorové výplně stavebních konstrukcí, tak také o pokrok ve vývoji metodik pro hodnocení komplexní kvality budov SBToolCZ. Měl jsem tu čest předat na galavečeru s Českou kvalitou certifikát ke značce „Osvědčeno pro stavbu“, zúčastnili jsme se Betonářských dnů 2016.

Pro rok 2017 chystáme řadu novinek ve službách, budeme se podílet na přípravě nové legislativy pro používání stavebních výrobků ve stavbách, na tvorbě národní knihovny BIM a nabídneme Vám i zajímavé odborné akce. Podrobnosti si nechám do prvního e-zpravodaje roku 2017.

Věřím, že i v tomto vydání Vás také zaujme řada odborných článků o novinkách v činnosti podniku, službách a kompetencích.

Přeji Vám příjemné čtení, úspěšný závěr roku, včetně hospodářského výsledku, ale hlavně pohodu a klid svátečních dnů v kruhu Vašich blízkých a dobré vykročení do roku nového.

Těším se na další spolupráci a setkávání s Vámi.

 
S
 úctou

 

Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz, ředitel

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 

Nové Osvědčení o akreditaci Certifikačního orgánu pro certifikaci systémů managementu
Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu (CO č. 3001) obdržel po úspěšném absolvování posuzování ČIA nové Osvědčení o akreditaci. celý článek
Slavnostní předání značky Osvědčeno pro stavbu v rámci Galavečera s Českou kvalitou
Dne 8.11.2016 slavnostně předal ředitel podniku pan Ing. Šafařík-Pštrosz v rámci Galavečera s Českou kvalitou značku Osvědčeno pro stavbu výrobci DITON s.r.o. pro 4 stavební výrobky. celý článek
Odborný seminář Otvorové výplně stavebních konstrukcí
Ve dnech 18. a 19. října 2016 se v Hradci králové uskutečnil XI. ročník celostátního odborného semináře Otvorové výplně stavebních konstrukcí. celý článek
 
Tradiční setkání se zákazníky a partnery TZÚS Praha, s.p.
Dne 22.11.2016 se konalo v Kaiserštejnském paláci na Malostranském náměstí v Praze tradiční setkání Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p., s významnými zákazníky a představiteli dalších partnerských organizací. celý článek
Zatěžovací zkouška na dokončované dálnici D8
Teplická pobočka TZÚS Praha, s.p., se dlouhodobě podílela na kontrolních zkouškách realizovaných na části dálnice D8 - stavba 0805, Lovosice - Řehlovice. celý článek
Investujeme... Zkušební stanice vodoměrů
V autorizovaném metrologickém středisku K 69 při pobočce Ostrava byla realizována investice a během roku 2016 uvedena do provozu "Zkušební stanice vodoměrů PP30 T32/15-50 2x10 SEMI 300 kg s příslušenstvím". celý článek
 
Publikujeme... Časopis Stavebnictví
V časopise Stavebnictví byly publikovány články našich zaměstnanců. celý článek
Publikujeme... TZB Info
Na internetovém odborném portálu TZB Info vyšly další příspěvky našich zaměstnanců. celý článek
Publikujeme... Časopis Metrologie
V časopise Metrologie č. 3/2016 byl v části Zkušebnictví publikován článek našeho zaměstnance. celý článek
 

Přehled akcí v roce 2017 
 

7. - 10. 2. 2017   Veletrh BUDMA, Poznaň

30. 3. 2017   Konference České komory lehkých obvodových plášťů

26. - 29. 4. 2017   Stavební veletrh, Brno

5. - 8. 9. 2017   Veletrh KAZBUILD/WORLDBUILD 2017, Almaty

19. - 23. 9. 2017   FOR ARCH a spojené veletrhy

19. - 22. 10. 2017   FOR TOYS

17. - 18. 10. 2017   XII. ročník celostátního odborného semináře Otvorové výplně stavebních konstrukcí

24. Betonářské dny 2017


Aktuální informace o nejbližších pořádaných akcích naleznete vždy v sekci Semináře, zákaznické dny.  

 
ředitelka Úseku certifikace systému řízení
a Úseku marketingu
mobil: 724 304 539
email: konstankiewiczova@tzus.cz  Copyright © 2016 TZÚS Praha O nás      Aktuality      Ke stažení      Kontakty created by foreveryone


CERTIFIKACE VÝROBKŮ
- Stavební výrobky s označením CE
- Výrobky uváděné na trh ČR s povinným posouzením shody
- ETA - Evropské technické posouzení
- Osvědčeno pro stavby a jiné dobrovolné certifikace
- Koordinační pracoviště
- GOST R
- Technické návody
- Vydané certifikační dokumenty
- Další výrobky s označením CE
- Vydané certifikační dokumenty


ZKOUŠENÍ
- Stavební výrobky
- Chemické analýzy
- Fyzikální faktory
- Výrobky lehkého průmyslu
- Hračky


CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU
- ČSN EN ISO 9001 (QMS)
- ČSN EN ISO 14001 (EMS)
- ČSN OHSAS 18001 (SMBOZP)
- ČSN EN ISO 50001 (EnMS)
- Systém managementu společenské odpovědnosti (CSR)
- Ověřování a schvalování environmentálního prohlášení (EMAS)
- ČSN ISO/IEC 27001 (ISMS)
- Požadavky systému kritických bodů (HACCP)
- Ověřování výkazů o emisích CO2
- Kvalifikace stavebních dodavatelů
- Průkazy způsobilosti
- Osvědčování realizátorů ETICS
- Osvědčování podle ČSN 74 6077


METROLOGIE
- Akreditované kalibrační laboratoře
- Autorizovaná metrologická střediska


INSPEKCE STAVEB
- Inspekce staveb
- Inspekce projektů
- Inspekce výroben betonu
- Inspekce umělých lezeckých stěn
- Inspekce výtahů


CERTIFIKACE BUDOV
- Certifikace budov SBtoolCZ
- Energetické štítky, průkazy, audity
- Prohlášení EPD, LCA analýza
- Další služby v energetice


OSTATNÍ ODBORNÉ SLUŽBY
- Odborné a znalecké posudky
- Požární klasifikace a expertízy
- Zastoupení firmy PROCEQ, S.A


KDE NÁS NAJDETE?

Nechcete-li nadále dostávat tyto e-maily, odhlaste se kliknutím zde.