Vážení obchodní partneři,

Vážení přátelé,


s blížícím se koncem roku Vás vítám u posledního e-zpravodaje TZÚS Praha, s.p., v roce 2017.

Výsledky roku 2017 zatím vypadají slibně, z čehož usuzuji, že i Vám se v podnikání daří, protože poptáváte naše služby. Tedy hned i přání pro rok 2018: nechť nám to vydrží!

Několik zajímavostí z doby od minulého e-zpravodaje: předali jsme našim zákazníkům řadu ocenění kvality, mezi jinými první certifikát kvality SBToolCZ návrhu školské budovy a první certifikát ISO 9001 speciální škole. Rovněž jsem měl tu čest předat na galavečeru s Českou kvalitou 2017 certifikáty ke značce „Osvědčeno pro stavbu“. Bližší informace najdete v připojených článcích.

I v tomto vydání je řada dalších článků o novinkách a zajímavostech v činnosti a službách podniku, účasti na různých odborných akcích, jako je veletrh FOR ARCH (v roce 2017 poprvé samostatným stánkem, v roce 2018 budeme pokračovat), konference Otvorové výplně stavebních konstrukcí a Betonářské dny.

V roce 2018 budeme spolupracovat s Ministerstvem průmyslu a obchodu na dvou významných tématech, která ovlivní vývoj v sektoru stavebnictví na další léta. Prvním je příprava návrhu paragrafového znění nového zákona o stavebních výrobcích a jejich použití ve stavbách, druhým je naplňování vládou schválené koncepce využívání BIM v ČR.

Také v roce 2018 chystáme novinky v našich službách a budeme pořádat odborné akce. To vše můžete průběžně sledovat nejen v pravidelných vydáních e-zpravodaje, ale také na našem webu v sekci Semináře, zákaznické dny a veletrhy.

Závěrem bych Vám rád poděkoval za Vaši přízeň a spolupráci. Velmi nás těší, že jste našich služeb využili opět více než v předchozím roce, a že jsme tak mohli přispět k Vaší důvěryhodnosti vůči Vašim zákazníkům. I nadále bude naší velkou snahou zachovávat osvědčenou kvalitu našich služeb a vysokou úroveň péče o naše zákazníky.

Naším velkým přáním do roku 2018 je, aby přibývalo zakázek za dobré ceny a aby se celé stavebnictví dále pozvedlo (snad se můžeme na údaje ČSÚ spolehnout...).

Osobně Vám přeji krásné prožití svátečních dnů a do roku nadcházejícího pevné zdraví, štěstí a spokojenost v životě osobním i pracovním.


S úctou


Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz,
ředitel

Vydán první certifikát kvality SBToolCZ návrhu školské budovy
Certifikační orgán TZÚS Praha, s.p., člen Národní platformy SBToolCZ vydal první certifikát kvality návrhu školské budovy. celý článek
Slavnostní předání značky Osvědčeno pro stavbu v rámci Galavečera s Českou kvalitou
Dne 21.11.2017 slavnostně předal ředitel podniku pan Ing. Šafařík-Pštrosz v rámci Galavečera s Českou kvalitou značku Osvědčeno pro stavbu dvěma výrobcům. celý článek
Předání certifikátu ISO 9001 speciální škole v Ústí nad Labem
Dne 29. 11. 2017 předali auditoři CQS Ing. Pavel Rubáš, Ph.D., a Liliana Chalupová společně s vedoucí certifikačního orgánu CQS Ing. Janou Olšanskou certifikát systému managementu kvality dle ISO 9001 Speciální základní škole v Ústí nad Labem. celý článek
 
TZÚS Praha, s.p., na Velvyslanectví USA v Praze
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., splnil mimořádně náročná kvalifikační kritéria a byl vybrán jako nezávislá laboratoř pro provádění kontrolních zkoušek při stavebních úpravách budovy Velvystanectví USA v Praze.
celý článek
Účast TZÚS GROUP na veletrhu FOR ARCH 2017
Ve dnech 19. - 23. 9. 2017 se konal 28. mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH. Sdružení tří majetkově propojených firem TZÚS GROUP se zde prezentovalo formou stánku. celý článek
XII. ročník celostátního odborného semináře Otvorové výplně
Ve dnech 17. a 18. října 2017 se v Hradci králové uskutečnil již XII. ročník celostátního odborného semináře Otvorové výplně stavebních konstrukcí a Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., byl opět odborným garantem této akce. celý článek
 
Čím projdou hračky, než se dostanou k dětem
TZÚS Praha, s.p., odštěpný závod Zkušební ústav lehkého průmyslu, je jednou z organizací, která m.j. testuje vhodnost hraček a výrobků pro děti z hlediska jejich zdravotní a konstrukční nezávadnosti. Tomuto zajímavému tématu se pořadu Víkend věnovala televize TV Nova, natáčení proběhlo v naší zkušebně v Českých Budějovicích. celý článek
Kolik unese jedna sklenička na whisky?
TZÚS Praha, s.p., se zúčastnil zajímavého experimentu, který byl vysílán během pořadu Snídaně s Novou dne 29. 9. 2017. celý článek
Na severu objevena další dosud neznámá mozaika Ladislava Lapáčka!
V průběhu certifikačního auditu podle ČSN EN ISO 9001:2016 na Speciální základní škole, Pod Parkem 2788, Ústí nad Labem-Severní Terasa, narazili naši auditoři na dosud neznámou mozaiku Ladislava Lapáčka. celý článek
 
Publikujeme... Časopis Stavebnictví
V čísle č. 9/2017 časopisu Stavebnictví vyšel článek našeho zaměstnance Ing. Pavla Rubáše, Ph.D. a pana MgA. Jiřího Hanka Design ve spojení se zvukovou pohltivostí protihlukových stěn. celý článek
Mezinárodní konference 24. BETONÁŘSKÉ DNY 2017
Ve dnech 22. a 23. listopadu se pod záštitou ministra průmyslu a obchodu, prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví a dalších čelních představitelů v prostorách Litomyšlského zámku konala Mezinárodní konference 24. BETONÁŘSKÉ DNY 2017. celý článek
Svařování – koordinační porada k normám řady EN 1090, problematice svařování a postupech při certifikaci v této oblasti
TZÚS Praha, s.p., pobočka Ostrava spolu s Českým svářečským ústavem s.r.o. připravil, dnes již tradiční, setkání zástupců českých Oznámených subjektů, Certifikačních orgánů a dalších zainteresovaných stran k tématu provádění ocelových a hliníkových konstrukcí a s tím spojeného zvláštního procesu svařování. celý článek
 

Přehled akcí v roce 2018 
 


Aktuální informace o nejbližších pořádaných akcích naleznete vždy v sekci Semináře, zákaznické dny, veletrhy

 
Ing. Dagmar Konstankiewiczová
ředitelka Úseku certifikace systému řízení    
a Úseku marketingu
mobil: 724 304 539
email: konstankiewiczova@tzus.cz
Lucie Babicová
referentka Úseku marketingu
telefon: 286 019 422
mobil: 734432118
email: babicova@tzus.cz
 
  Copyright © 2017 TZÚS Praha O nás      Aktuality      Ke stažení      Kontakty created by foreveryone


CERTIFIKACE VÝROBKŮ
- Stavební výrobky s označením CE
- Výrobky uváděné na trh ČR s povinným posouzením shody
- ETA - Evropské technické posouzení
- Osvědčeno pro stavby a jiné dobrovolné certifikace
- Koordinační pracoviště
- GOST R
- Technické návody
- Vydané certifikační dokumenty
- Další výrobky s označením CE
- Vydané certifikační dokumenty


ZKOUŠENÍ
- Stavební výrobky
- Chemické analýzy
- Fyzikální faktory
- Výrobky lehkého průmyslu
- Hračky


CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU
- ČSN EN ISO 9001 (QMS)
- ČSN EN ISO 14001 (EMS)
- ČSN OHSAS 18001 (SMBOZP)
- ČSN EN ISO 50001 (EnMS)
- Systém managementu společenské odpovědnosti (CSR)
- Ověřování a schvalování environmentálního prohlášení (EMAS)
- ČSN ISO/IEC 27001 (ISMS)
- Požadavky systému kritických bodů (HACCP)
- Ověřování výkazů o emisích CO2
- Kvalifikace stavebních dodavatelů
- Průkazy způsobilosti
- Osvědčování realizátorů ETICS
- Osvědčování podle ČSN 74 6077


METROLOGIE
- Akreditované kalibrační laboratoře
- Autorizovaná metrologická střediska


INSPEKCE STAVEB
- Inspekce staveb
- Inspekce projektů
- Inspekce výroben betonu
- Inspekce umělých lezeckých stěn
- Inspekce výtahů


CERTIFIKACE BUDOV
- Certifikace budov SBtoolCZ
- Energetické štítky, průkazy, audity
- Prohlášení EPD, LCA analýza
- Další služby v energetice


OSTATNÍ ODBORNÉ SLUŽBY
- Odborné a znalecké posudky
- Požární klasifikace a expertízy
- Zastoupení firmy PROCEQ, S.A


KDE NÁS NAJDETE?

Nechcete-li nadále dostávat tyto e-maily, odhlaste se kliknutím zde.