Vážení obchodní partneři,

Vážení přátelé,
 

věřím, že jste přelom roku prožili v pohodě i příjemné aktivitě, a vítám Vás u našeho prvního e-zpravodaje roku 2017.

Jak už jsem avizoval v minulém vydání, pro rok 2017 chystáme řadu novinek v našich činnostech a službách a nabídneme Vám i zajímavé odborné akce.

V pracovních skupinách Ministerstva průmyslu a obchodu se budeme podílet na přípravě nové legislativy pro používání stavebních výrobků ve stavbách, na realizaci programu využívání druhotných surovin ve stavebnictví a na práci Rady vlády pro stavebnictví. Dalšími výzvami je podíl na tvorbě národní knihovny BIM a práce ve skupině ÚNMZ na návrhu koncepce technické normalizace.

Je před námi bohatý seznam veletrhů, zákaznických dnů a seminářů. Začneme veletrhem BUDMA v Poznani, následovat budou seminář k systému managementu hospodaření s energií, zákaznický den na téma beton a kamenivo, účast na konferenci České komory lehkých obvodových plášťů, konferenci Tepelná ochrana budov a tradičně na celostátním semináři Otvorové výplně stavebních konstrukcí a Betonářských dnech. I letos se budeme těšit na setkání s Vámi na veletrhu FOR ARCH, kde se budeme podílet na doprovodném programu, ale poprvé se Vám představíme samostatným stánkem. Pozveme Vás také na řadu odborných seminářů pro výrobce a uživatele stavebních výrobků. Všechny podrobnosti najdete na našem webu.

Chceme realizovat řadu investic, které by měly zlepšit a rozšířit způsobilost a kompetence TZÚS pro Vás, naše partnery.

Věřím, že i v tomto vydání Vás opět zaujme řada odborných článků o novinkách v činnosti podniku, službách a kompetencích.

Přeji Vám úspěchy v novém roce,  příjemné čtení a těším se na další spolupráci a setkávání s Vámi.


S úctou

Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz, ředitel

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 

Naše akreditované služby... Certifikace kvalifikovaného stavebního dodavatele (zákon č. 134/2016 Sb.)
Zjednodušte si „papírování“ při podávání nabídek do veřejných výběrových řízení s ohledem na nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek!
Protože víme, že některé doklady od představenstva společnosti a ostatních institucí, není leckdy jednoduché získat, nabízíme Vám Certifikaci kvalifikovaného stavebního dodavatele. celý článek
Naše akreditované služby... Změny v inspekčním orgánu
V závěru roku 2016 úspěšně prošel inspekční orgán Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p., (inspekční orgán č. 4003) reakreditačním posuzováním Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., na základě kterého bylo vydáno nové Osvědčení o akreditaci. celý článek
Naše akreditované služby... Dozvuková komora
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., nabízí služby v oboru akustiky. Jedná se o měření zvukové pohltivosti v moderní dozvukové komoře. která se nachází v Teplicích. celý článek
 
Investujeme... Zkušební zařízení pro měření tepelného odporu MPT-01
Součástí zkvalitnění služeb TZÚS Praha, s.p., je také kontinuální obnova a modernizace zkušebního zařízení. V souladu s tímto záměrem bylo pro pobočku v Českých Budějovicích pořízeno zcela nové zkušební zařízení pro měření tepelného odporu stavebních prvků a konstrukcí. celý článek
Z naší historie... Video ke 20. výročí založení podniku z roku 1973
Přinášíme Vám možnost zhlédnout unikátní krátký film o našem podniku z roku 1973. celý článek
BIM - metoda pro komplexní modelování staveb
BIM (Building Information Modeling) představuje komplexní proces vytváření a správy dat o stavbě během celého jejího životního cyklu. celý článek
 
Podílíme se na projektech... Akustický katalog
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., dokončil zpracování otevřeného on-line katalogu laboratorně ověřených akustických vlastností stavebních konstrukcí a materiálů. Katalog byl řešen v rámci plánu standardizace – Programu rozvoje zkušebnictví ÚNMZ. celý článek
Mozaika v zasedací místnosti pobočky Teplice
Jde o dílo z roku 1977, jež je provedeno z prefabrikovaných skleněných kostek. celý článek
Publikujeme... Perspektivy kvality 12/2016
V čísle 12/2016 časopisu Perspektivy kvality, vydávaném Českou společností pro jakost, vyšel článek našeho zaměstnance. celý článek
 
Zlevněná vstupenka na veletrh FOR PASIV
Ve dnech 9.-11. 2. 2017 se koná na výstavišti PVA EXPO PRAHA 5. veletrh nízkoenergetických, pasivních a nulových staveb FOR PASIV.
K návštěvně veletrhu můžete využít zlevněnou vstupenku. celý článek
Veletrh BAU 2017 - evoluce nikoliv revoluce
Po dvou letech se opět otevřely brány Mnichovského stavebního veletrhu BAU 2017. Tento svátek všech zájemců o stavebnictví opět přivítal statisíce návštěvníků z celého světa. celý článek
 

Přehled akcí v roce 2017 
 

7. - 10. 2. 2017 ∙∙∙ Veletrh BUDMA (Poznaň, Polsko)

14. - 15. 2. 2017 ∙∙∙ Zákaznický den - beton a kamenivo

16. 02. 2017 ∙∙∙ Seminář "Proč zavádět a udržovat systém managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001?"

28. 2. 2017 ∙∙∙ Zákaznický den - beton a kamenivo

7. - 8. 3. 2017 ∙∙∙ 26. mezinárodní konference "Měřicí technika pro kontrolu jakosti"

30. 3. 2017 ∙∙∙ 10. národní konference České komory lehkých obvodových plášťů

21. - 23. 4. 2017 ∙∙∙ Targi Budownictwa Drewnianego DREW-DOM (Krakov, Polsko)

18. - 19. 5. 2017 ∙∙∙ 27. ročník mezinárodního sympozia Sanace 2017 + 3. ročník konference Popílky ve stavebnictví 2017

25. - 26. 5. 2017 ∙∙∙ 19. medzinárodná konferencia Tepelná ochrana budov (Štrbské pleso, Slovensko)

Květen 2017 ∙∙∙ Zákaznický den ETICS, Praha

Květen 2017 ∙∙∙ Zákaznický den ETICS, Brno

Červen 2017 ∙∙∙ Zákaznický den - hračky

Září 2017 ∙∙∙ Seminář pro zástupce oznámených subjektů

Září 2017 ∙∙∙ Seminář pro výrobce a uživatele stavebních výrobků opatřených označením CE

13. - 16. 9. 2017 ∙∙∙ 9. mezinárodní konference FIBRE CONCRETE 2017

19. - 23. 9. 2017 ∙∙∙ Veletrh FOR ARCH a doprovodný program TZÚS GROUP

17. - 18. 10. 2017 ∙∙∙ 12. ročník celostátního odborného semináře Otvorové výplně stavebních konstrukcí

Říjen 2017 ∙∙∙ Školení pro interní auditory systému managementu kvality (QMS) podle ČSN EN ISO 9001:2016

Říjen 2017 ∙∙∙ Školení pro interní auditory systému environmentálního managementu (EMS) podle ČSN EN ISO 14001:2016

Říjen 2017 ∙∙∙ Školení pro interní auditory systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SM BOZP)
podle ISO 45001:2017

Říjen 2017 ∙∙∙ Školení pro interní auditory systému managementu hospodaření s energií (EnMS) podle ČSN EN ISO 50001:2012

Listopad 2017 ∙∙∙ 24. Betonářské dny 2017

Listopad 2017 ∙∙∙ Zákaznický den - nebezpečné látky


Aktuální informace o nejbližších pořádaných akcích naleznete vždy v sekci Semináře, zákaznické dny, veletrhy. 

Ing. Dagmar Konstankiewiczová
ředitelka Úseku certifikace systému řízení
a Úseku marketingu
mobil: 724 304 539
email: konstankiewiczova@tzus.cz  Copyright © 2017 TZÚS Praha O nás      Aktuality      Ke stažení      Kontakty created by foreveryone


CERTIFIKACE VÝROBKŮ
- Stavební výrobky s označením CE
- Výrobky uváděné na trh ČR s povinným posouzením shody
- ETA - Evropské technické posouzení
- Osvědčeno pro stavby a jiné dobrovolné certifikace
- Koordinační pracoviště
- GOST R
- Technické návody
- Vydané certifikační dokumenty
- Další výrobky s označením CE
- Vydané certifikační dokumenty


ZKOUŠENÍ
- Stavební výrobky
- Chemické analýzy
- Fyzikální faktory
- Výrobky lehkého průmyslu
- Hračky


CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU
- ČSN EN ISO 9001 (QMS)
- ČSN EN ISO 14001 (EMS)
- ČSN OHSAS 18001 (SMBOZP)
- ČSN EN ISO 50001 (EnMS)
- Systém managementu společenské odpovědnosti (CSR)
- Ověřování a schvalování environmentálního prohlášení (EMAS)
- ČSN ISO/IEC 27001 (ISMS)
- Požadavky systému kritických bodů (HACCP)
- Ověřování výkazů o emisích CO2
- Kvalifikace stavebních dodavatelů
- Průkazy způsobilosti
- Osvědčování realizátorů ETICS
- Osvědčování podle ČSN 74 6077


METROLOGIE
- Akreditované kalibrační laboratoře
- Autorizovaná metrologická střediska


INSPEKCE STAVEB
- Inspekce staveb
- Inspekce projektů
- Inspekce výroben betonu
- Inspekce umělých lezeckých stěn
- Inspekce výtahů


CERTIFIKACE BUDOV
- Certifikace budov SBtoolCZ
- Energetické štítky, průkazy, audity
- Prohlášení EPD, LCA analýza
- Další služby v energetice


OSTATNÍ ODBORNÉ SLUŽBY
- Odborné a znalecké posudky
- Požární klasifikace a expertízy
- Zastoupení firmy PROCEQ, S.A


KDE NÁS NAJDETE?

Nechcete-li nadále dostávat tyto e-maily, odhlaste se kliknutím zde.