Vážení obchodní partneři,

Vážení přátelé,


vítám Vás u našeho druhého e-zpravodaje roku 2017.

Úspěšně jsme uzavřeli hospodaření za rok 2016 se ziskem, který umožnil maximální příděl do sociálního fondu, navýšit rezervní fond a udržet rozvojový trend podniku. Bližší informace budou k dispozici ve Výroční zprávě za rok 2016.

Jak jsem avizoval v minulém vydání, rok 2017 je opět rokem řady novinek v našich činnostech a službách i zajímavých odborných akcí. Již jsme realizovali účast formou stánku na veletrhu BUDMA v Poznani, zákaznický den na téma beton a kamenivo, seminář k systému managementu hospodaření s energií, účast na konferenci „Měřicí technika pro kontrolu jakosti“, na konferenci České komory lehkých obvodových plášťů a na konferenci „Technologie 2017“, účast na veletrhu „DREW-DOM“ v Krakově a na mezinárodní konferenci Tepelná ochrana budov na Štrbském plese.

I letos se budeme těšit na setkání s Vámi na veletrhu FOR ARCH, kde se budeme podílet na doprovodném programu a poprvé se Vám představíme samostatným stánkem, na kterém Vás rádi uvítáme.

V pracovních skupinách Ministerstva průmyslu a obchodu se podílíme na přípravě nové legislativy pro používání stavebních výrobků ve stavbách, na realizaci programu využívání druhotných surovin ve stavebnictví a na práci Rady vlády pro stavebnictví. Dalšími výzvami je podíl na tvorbě národní knihovny BIM a práce ve skupině ÚNMZ na návrhu koncepce technické normalizace.

Osobně považuji za ocenění, že jsem byl opětovně zvolen do Řídicího výboru EUROLAB aisbl. a na volebním sněmu Hospodářské komory ČR opětovně do jejího představenstva, v obou případech na další funkční období do roku 2020.

Věřím, že i v tomto vydání Vás opět zaujme řada odborných článků o novinkách v činnosti podniku, službách a kompetencích. Podrobnosti k výše uvedenému najdete v přílohách tohoto e-zpravodaje i na našem webu.

Přeji Vám další úspěchy v tomto roce,  příjemné čtení a těším se na další spolupráci a setkávání s Vámi.


S úctou


Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz, ředitel

K novele zákona o registru smluv
55. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR projednala ve 3. čtení návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). celý článek
Členství v organizacích... Novinky
Dne 28. 4. 2017 proběhlo 18. Valné shromáždění Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO), které se, mimo program vyplývající ze Stanov AAAO, zabývalo též problematikou procesů akreditace ČIA, o.p.s., ve vazbě na autorizaci a oznamování/notifikaci ÚNMZ. celý článek
Výroční zpráva EUROLAB 2016 (EUROLAB Annual Report 2016)
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., je prostřednictvím členství v Asociaci akreditovaných a autorizovaných osob (AAAO) aktivním členem profesního zájmové sdružení právnických osob EUROLAB-CZ, které je již od roku 2005 řádným členem EUROLAB aisbl. celý článek
 
Vyjádření k článku v Hospodářských novinách
Dne 22.02.2017 vyšel v příloze Reality Hospodářských novin a následně na serveru ihned.cz článek NOVÝ TREND: DOMY OBALENÉ SILNOU VRSTVOU IZOLACE I ZELENÍ, ve kterém byla zavádějícím způsobem uvedena informace ohledně námi nabízené služby certifikace SBToolCZ.
celý článek
Nově akreditovaný zkušební postup... Zkouška hydraulické účinnosti septiků dle ČSN EN 12566-1
V laboratoři Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p., pobočky České Budějovice, byla nově zavedena a akreditována zkouška hydraulické účinnosti septiků, podle ČSN EN 12566-1 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel.
celý článek
Nově akreditovaný zkušební postup... Technické měření sanitárního hluku
Technický a zkušební ústav stavební rozšířil akreditaci jednotné zkušební laboratoře o technická měření sanitárního hluku v budovách podle ČSN EN ISO 16032:2005 Akustika – Měření hladiny akustického tlaku technických zařízení v budovách – Technická metoda. celý článek
 
Nově akreditovaný zkušební postup... Měření doby dozvuku učeben, přednáškových sálů a tělocvičen
Technický a zkušební ústav stavební rozšířil akreditaci jednotné zkušební laboratoře o měření doby dozvuku místností staveb podle ČSN EN ISO 3382-2:2009. celý článek
Nově akreditovaný zkušební postup... Odpor proti proudění vzduchu
Technický a zkušební ústav stavební rozšířil akreditaci jednotné zkušební laboratoře o měření odporu proti proudění vzduchu (AFR) podle ČSN EN 29053:1994 Akustika. Materiály pro použití v akustice - Stanovení odporu proti proudění vzduchu. celý článek
Pozvánka na veletrh FOR ARCH 2017
Ve dnech 19. - 23. 9. 2017 se bude konat 28. mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH. Sdružení tří majetkově propojených firem TZÚS GROUP (TZÚS Praha, s.p., QUALIFORM, a.s., PAVUS, a.s.) zde bude mít svůj stánek. celý článek
 
Účast TZÚS Praha, s.p., na stavebním veletrhu BUDMA Poznaň 2017
Ve dnech 7. – 10. února 2017 se v polské Poznani konal pravidelný stavební veletrh BUDMA. Veletrh je zaměřen na široký okruh stavebních konstrukcí a jednotlivých druhů stavebních materiálů a výrobků. celý článek
Veletrh Targi Budownictwa Drewnianego v Krakově
Ve dnech 21. až 23. dubna 2017 se v polském Krakově konal 2. ročník veletrhů zaměřených na výstavbu energeticky šetrných domů, zejména z materiálů na bázi dřeva a dřevěných konstrukčních sestav „II Targi Budownictwa Drewnianego DREWDOM“. celý článek
10. konference České komory lehkých obvodových plášťů
Dne 30. března 2017 se v Clarion congress Praha uskutečnil 10. ročník národní konferenci ČKLOP. Letošní konference byla zaměřena na lehké obvodové pláště, okna a dveře - zdraví obyvatel a udržitelné stavebnictví. celý článek
 
Tepelná ochrana budov 2017
Quo vadis tepelná ochrano budov? Tak zněl podtitul v pořadí již devatenáctého ročníku mezinárodní konference Tepelná ochrana budov 2017. celý článek
Setkání zaměstnanců TZÚS Praha, s.p.
Ve dnech 16.-17.5.2017 se uskutečnilo každoroční setkání zaměstnanců TZÚS Praha, s.p., které se konalo v krásném prostředí hotelu Lions v Nesuchyni. celý článek
Líbí se nám... Příručka Veřejné zakázky 2016
Hospodářská komora ČR vydala příručku, která Vám přehledně a srozumitelně představí nový zákon o zadávání veřejných zakázek. celý článek
 

Přehled akcí v roce 2017 
 


Aktuální informace o nejbližších pořádaných akcích naleznete vždy v sekci Semináře, zákaznické dny, veletrhy. 

 
Ing. Dagmar Konstankiewiczová
ředitelka Úseku certifikace systému řízení    
a Úseku marketingu
mobil: 724 304 539
email: konstankiewiczova@tzus.cz
Lucie Babicová
referentka Úseku marketingu
telefon: 286 019 422
mobil: 734432118
email: babicova@tzus.cz
 








  Copyright © 2017 TZÚS Praha O nás      Aktuality      Ke stažení      Kontakty created by foreveryone


CERTIFIKACE VÝROBKŮ
- Stavební výrobky s označením CE
- Výrobky uváděné na trh ČR s povinným posouzením shody
- ETA - Evropské technické posouzení
- Osvědčeno pro stavby a jiné dobrovolné certifikace
- Koordinační pracoviště
- GOST R
- Technické návody
- Vydané certifikační dokumenty
- Další výrobky s označením CE
- Vydané certifikační dokumenty


ZKOUŠENÍ
- Stavební výrobky
- Chemické analýzy
- Fyzikální faktory
- Výrobky lehkého průmyslu
- Hračky


CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU
- ČSN EN ISO 9001 (QMS)
- ČSN EN ISO 14001 (EMS)
- ČSN OHSAS 18001 (SMBOZP)
- ČSN EN ISO 50001 (EnMS)
- Systém managementu společenské odpovědnosti (CSR)
- Ověřování a schvalování environmentálního prohlášení (EMAS)
- ČSN ISO/IEC 27001 (ISMS)
- Požadavky systému kritických bodů (HACCP)
- Ověřování výkazů o emisích CO2
- Kvalifikace stavebních dodavatelů
- Průkazy způsobilosti
- Osvědčování realizátorů ETICS
- Osvědčování podle ČSN 74 6077


METROLOGIE
- Akreditované kalibrační laboratoře
- Autorizovaná metrologická střediska


INSPEKCE STAVEB
- Inspekce staveb
- Inspekce projektů
- Inspekce výroben betonu
- Inspekce umělých lezeckých stěn
- Inspekce výtahů


CERTIFIKACE BUDOV
- Certifikace budov SBtoolCZ
- Energetické štítky, průkazy, audity
- Prohlášení EPD, LCA analýza
- Další služby v energetice


OSTATNÍ ODBORNÉ SLUŽBY
- Odborné a znalecké posudky
- Požární klasifikace a expertízy
- Zastoupení firmy PROCEQ, S.A


KDE NÁS NAJDETE?

Nechcete-li nadále dostávat tyto e-maily, odhlaste se kliknutím zde.