Neváhejte nad pravidelnou kontrolou své lezecké stěny

Technický zkušební ústav stavební Praha, s.p. pro Vás zpracuje inspekci umělých lezeckých stěn podle ČSN EN 12572-1 Umělé lezecké stěny Část 1: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro ULS s jisticími body a ČSN EN 12572-2 Umělé lezecké stěny - Část 2: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro bouldrové stěny v místě realizace umělé lezecké stěny nebo na zkušebních vzorcích v odštěpném závodě Zkušební ústav lehkého průmyslu,  který je součástí TZÚS Praha.

Revize spočívá v kontrole kotvení, opláštění, nosné konstrukce, postupových jistících bodů, vratných bodů, chytů a ostatních částí stěny.

Vaši stěnu zkontrolujeme a doporučíme Vám zajištění eventuální nápravy a opravení nedostatků. Lezecká stěna není doživotní výrobek se všemi zárukami. Pravidelné upozornění na případné nedostatky Vaší lezecké stěny zároveň prodlužuje její životnost a v konečném důsledku Vám sníží celkové vynaložené náklady na provoz.. 

 

Inspekční zpráva Vám dává do rukou jistotu v případě úrazu na lezecké stěně nebo jiného neštěstí, že nedošlo k zanedbání některé povinnosti ze strany majitele nebo provozovatele lezecké stěny.

Jestliže hledáte odborníky na zpracování inspekce umělých lezeckých stěn umístěné ať už v interiéru nebo exteriéru neváhejte se na nás obrátit a kontaktujte našeho pracovníka, který Vám ochotně poradí s vyplněním formuláře Žádost o provedení inspekce.

 

Inspekce lezeckých stěn je doporučena všem majitelům, provozovatelům a správcům.

Bezpečnost lezecké stěny a vytvoření kvalitního lezecké prostředí je garancí pro zodpovědné provozovatele.