Kontrola stavby bazénu a vířivky v hotelu Krajanka ve východních Čechách

Technický zkušební ústav stavební Praha s.p. byl osloven majitelem hotelu Krajanka ve Východních Čechách k posouzení provedení bazénu a vířivky na základě podkladů předaných majitelem hotelu, sestávající se z projektové dokumentace, dodacích listů, stavebních deníků a fotodokumentace. Předmětem inspekce bylo provedení sond.

TZÚS Praha s.p. provedl posouzení stavu bazénu a vířivky spolu s určením možných příčin poruch, včetně stanovení nápravných opatření. Jednalo se o tzv. jednorázovou inspekci, kde důležitou roli sehrála visuelní prohlídka, pohovor s účastníky místního šetření, kontrola prvotních podkladů z realizace stavby, samotné provedení sond a pořízení dokumentace. Místní šetření a provedení sond proběhlo dne 10.2.2014 za osobní účasti pana majitele.

Inspekcí byly zjištěny nedostatky v hydrataci betonu, výškových problémech na konstrukci u obkladů, nebyla provedena zátěžová zkouška tzv. zkouška vodotěsnosti bazénu, před spárováním nebyla provedena kontrola rovinnosti. Po celkovém dokončení nebyla provedena zkouška těsnosti bazénu ani vířivky.

Inspekční orgán naší společnosti doporučuje odstranit neshody a provést nové hydroizolace bazénu a vířivky, včetně ověření těsností zkouškou. Po kladném výsledku zkoušky bazénu a vířivky je třeba provést obklad bez dutin pod vlastním obkladem.

 

Technický zkušební ústav stavební s.p., Praha Vám zajistí kompletní kontrolu a inspekci Vašeho bazénu. Poradíme Vám jak postupovat v následujících případech a na co se zaměřit:

Stavební firma Vám odmítne uznat reklamaci vašeho bazénu, ať už z důvodu špatně provedených stavebních příprav (základová deska, nevyhovující kvalita betonu,…), nedostatečné izolace, nedbalého provedení spár a tím způsobené poruchy na vodotěsnosti (resp. těsnící systémy), nevhodně vybrané keramické dlažby pro bazény a bazénové plochy (bez nášlapné vrstvy), špatně provedené bazénové hydroizolace. 

  • Váháte, že u Vašeho bazénu nepoužila stavební firma vhodnou hydroizolační stěrku? 
  • Přilnul správně bazénový obklad k podkladu? 
  • Byl u bazénu použit beton s nevyhovujícím průsakem vody?

 

Co provedení inspekce obnáší? Stačí jen kontaktovat našeho pracovníka, který Vám rád pomůže s vyplněním přihlášky Žádost o provedení inspekce.

 

Na přání zadavatele byl pozměněn název hotelu, ve kterém k inspekci došlo.