13. Podpůrné dokumenty k TN

Skupina výrobků Podskupina Soubor
Přísady do stříkaného betonu a vibrolisovaného betonu kontrolní list - 01.04.kl.kvd 01_04_kl_kvd.pdf
Přísady do stříkaného betonu a vibrolisovaného betonu kontrolní list - 01.04.kl.srv 01_04_kl_srv.pdf
Beton pevnostních tříd C 12/15 (B15) a vyšší kontrolní list - 01.05az07.kl.srv 01_05az07_kl_srv.pdf
Malty k injektáži kontrolní list - 01.08.kl.kvd 01_08_kl_kvd.pdf
Malty k injektáži kontrolní list - 01.08.kl.srv 01_08_kl_srv.pdf
Výrobky pro ochranu a opravy betonu pro použití v pozemních a inženýrských stavbách kontrolní list - 01.09.kl.kvd 01_09_kl_kvd.pdf
Výrobky pro ochranu a opravy betonu pro použití v pozemních a inženýrských stavbách kontrolní list - 01.09.kl.srv 01_09_kl_srv.pdf
Konstrukční výrobky z rostlého dřeva Mostní prvky, příhradové prvky, pražce (mostnice), podlahové prvky, stěnové prvky, střešní prvky, stropní prvky jako jsou nosníky, obloukové prvky, stropnice, krokve, sloupy, stožáry, piloty. Příhradové nosníky, podlahy, stěny, střechy, rámy, na které se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní: A1(1), A2(1), B(1), C(1) A1(2), A2(2), B(2), C(2), D, E, (A1 až E)(3), F Výrobky mohou nebo nemusí být upraveny proti ohni nebo biologickému napadení kontrolní list - 03.01.kl 03_01_kl.pdf
Asfalt pro konstrukce vozovek a povrchové úpravy vozovek kontrolní list - 05.15.kl.kvd 05_15_kl_kvd.pdf
Asfalt pro konstrukce vozovek a povrchové úpravy vozovek kontrolní list - 05.15.kl.srv 05_15_kl_srv.pdf
Asfaltové směsi a) pro konstrukce vozovek a povrchové úpravy vozovek b) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní A1(FL)(1), A2(FL)(1), B(FL)(1), C(FL)(1), A1(FL)(2), A2(FL)(2), B(FL)(2), C(FL)(2), D(FL), E(FL) (A1(FL) až E(FL))(3), F(FL) kontrolní list - 05.16.kl.srv 05_16_kl_srv.pdf
Okna, dveře a vrata (s příslušným kováním a bez něho) pro dělení na požární/kouřové úseky a na únikových cestách kontrolní list - 08.01.kl 08_01_kl_srv.pdf
Prověrka systému řízení výroby u výrobce při dohledu kontrolní list - 08.01.kl 08_01_kl_srv_dohled.pdf
Konstrukční těsněné sestavy zasklení s mechanickými prostředky pro přenos vlastní váhy tabulí do těsněného úložného rámu a odtud do nosné konstrukce pro vnější stěny a zastřešení a) pro přenos vlivů, které plně závisí na konstrukčním těsnění b) pro snížení nebezpečí v případě selhání těsnění kontrolní list - 09.08.kl 09_08_kl.pdf
Kamenivo pro drážní stavby STO - 09.16.01.sto 09_16_01_sto.pdf
Metodický pokyn pro odběr vzorku výrobku a zkoušek při dohledu dle § 5 ke skupinám výrobků 08/01 a 10/04

Metodický pokyn č. 01/2017/KKP
ke sk. 08/01 a 10/04

MP 01/2017/KKP.pfd
Dodatek č. 1 k MP 01/2017/KKP k přechodu PPS z § 5a na §5

Dodatek č. 1 k metodickému pokynu č. 01/2017/KKP

Dod.č. 1 k MP 01/2017/KKP.pdf

Metodický pokyn ke stanovování požární odolnosti nenosných dělících stěn z deskových materiálů Metodický pokyn č. 02/2017/KKP
ke sk. 09/07, 09/09 a 11/06
MP 02/2017/KKP.pdf
Informace rozváděče informace 10_14

Informace rozváděče.pdf

Všeobecné kontrolní listy Prověrka KDV u dovozce/distributora při dohledu kl_kvd_obecne.pdf
Všeobecné kontrolní listy Prověrka SŘV u výrobce při dohledu kl_srv_obecne.pdf
Všeobecné kontrolní listy Počáteční prověrka SŘV v místě výroby pocatecni_proverka_srv_obecne.pdf
Všeobecné kontrolní listy Počáteční prověrka KDV u dovozce/distributora pocatecni_proverka_kdv_obecne.pdf
Metodika výběru- tepelná čerpadla   Metodika_vyberu_tepelna_cerpadla.pdf

Metodický pokyn               Metodický pokyn
vztahující se ke skupině    01/2018/KKP                    Metodický pokyn 01/2018/KKP
výrobků 10_9 
Rozvodné systémy 
vzduchotechnických 
a klimatizačních zařízení
a) pro použití, na která
se vztahují požadavky
na požární bezpečnost