12. Stavební výrobky pro hygienická zařízení a ostatní speciální výrobky

Podskupina § Soubor
Výlevky, umyvadla a společné umývací žlaby, koupací vany, sprchové mísy, bidety, pisoáry, záchodové mísy, suché, chemické a kompostovací záchody, macerační záchody (záchody se zařízením na zmenšování objemu fekálií), turecké (dřepové) záchody, splachovací nádržky, vířivé vany, sprchové a vanové zástěny a přepážky a prefabrikované hygienické buňky
Výlevky, umyvadla a společné umývací žlaby, koupací vany, sprchové mísy, bidety, pisoárové mušle, záchodové mísy, suché a chemické záchody, pisoárová stání, turecké záchody, splachovací nádrže plastové – umělý mramor §8 12_01_01.pdf
Výrobky pro zdravotně technické vybavení: splachovací záchodové mísy, splachovací nádrže, umyvadla, umývátka, sprchové mísy, bidety, pisoárové mušle, pisoárová stání, dřezy, výlevky, turecké záchody - keramické §8 12_01_02.pdf
Sprchové a vanové zástěny, přepážky, prefabrikované hygienické buňky §8 12_01_05.pdf
Výrobky z umělého mramoru §8 12_01_06.pdf
Stavebnicové veřejné záchody a prefabrikované záchodové kabiny s povrchovými úpravami z materiálů spadajících z hlediska reakce na oheň do tříd
A11, A21, B1, C1
A12, A22, B2, C2, D, E, (A1 až E)3, F
Standardní veřejné umývárny a prefabrikované záchodové soubory z hmot - plastové, umělý mramor §5a,7,8 12_02_01.pdf
Stavebnicové veřejné umývárny a prefabrikované záchodové soubory z nehořlavých hmot – keramické §8 12_02_02.pdf
Standardní veřejné umývárny a prefabrikované záchodové soubory – umělý mramor – záchodové mísy, umyvadla, splachovací nádrže §8 12_02_04.pdf
Výrobky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace:
- madla,
- sklopná sedátka do sprchových koutů,
- zvedací zařízení pro přemístění osob
- dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou pro zrakově postižené,
- akustické orientační a informační majáky pro zrakově postižené
Madla pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace §7 12_03_01.pdf
Sklopná sedátka do sprchových koutů pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace §7 12_03_02.pdf
Zvedací zařízení pro přemístění osob s omezenou schopností pohybu a orientace §7 12_03_03.pdf
Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (výstupky, reliéfní povrch) použitelné pro exteriér pro zrakově postižené §7 12_03_04.pdf
Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (výstupky, reliéfní povrch) použitelné pro interiér pro zrakově postižené §7 12_03_05.pdf
Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (drážky) použitelné pro umělé vodicí linie a vodicí linie sloučené s funkcí varovného pásu (železnice, nástupištní konzolové desky) určené pro exteriér pro zrakově postižené §7 12_03_06.pdf
Akustické orientační a informační majáky pro zrakově postižené §7 12_03_07.pdf