07. Stavební výrobky pro kanalizační systémy a rozvody kapalin a plynů

Výrobky pro vnitřní kanalizační systémy, zařízení proti zpětnému toku: přivzdušňovací a odvzdušňovací potrubní armatura
Položka přešla pod CPR §7 Archiv TZÚS
Vybavení pro čerpací stanice odpadních vod a přečerpávací zařízení pro použití uvnitř budov
Čerpací stanice a zpětná armatura pro odpadní vody s fekáliemi – položka přešla pod CPR §7 07_02_01_nepl.pdf
Čerpací stanice a zpětná armatura pro odpadní vody bez fekálií – položka přešla pod CPR §7 07_02_02_nepl.pdf
Čerpací stanice odpadních vod s fekáliemi s omezeným použitím – položka přešla pod CPR §7 07_02_03_nepl.pdf
Čerpací stanice pro venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek. §7 07_02_04.pdf
Výrobky pro těsnění prvků kanalizačních systémů z jiných materiálů než je vulkanizovaný kaučuk, TPE, PUR a mikroporézní pryž
Položka přešla pod CPR §7 Archiv TZÚS
Výrobky pro venkovní kanalizační systémy
a) Poklopy šachet a vtokové mříže vpustí 
b) Vstupní a revizní šachty, ocelová stupadla, žebříky a madla pro vstupní a revizní šachty
Poklopy a vtokové mříže §5a 07_04_01_a.pdf
Betonové vstupní a revizní šachty, ocelová stupadla, žebříky a madla pro vstupní a revizní šachty, šachtové vložky, šachtová dna, spádišťové hlavy §8 07_04_01_b.pdf
Vstupní a revizní šachty z plastů §8 07_04_03_b.pdf
Odlučovače pro odpadní vody/splašky z pozemních a inženýrských staveb, včetně komunikací
a) odlučovače tuků, škrobů a olejů
b) odlučovače ropných látek
Odlučovače tuků, škrobů a olejů rostlinného nebo živočišného původu (lapáky tuků) §8 07_05_01_a_nepl.pdf
Odlučovače lehkých kapalin §5a,8 07_05_02.b.pdf
Vybavení a prvky pro čistírny odpadních vod a septiky
a) pro venkovní použití, pro dešťovou vodu, splaškové a odpadní vody s vysokou koncentrací organických látek
b) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
A11, A21, B1, C1
A12, A22, B2, C2, D, E, (A1 až E)3, F
Čistírny odpadních vod §7 07_06_01_a.pdf
Septiky (prefabrikované) včetně příslušného vybavení, používané pro částečné čištění splaškových odpadních vod do 50 EO, které jsou určeny k instalaci pod úroveň terénu s následným dodatečným statickým zajištěním §7 07_06_02_a.pdf
Vzhledem k variabilitě konstrukce a možnému způsobu použití výrobku ve stavbě nelze zpracovat společný TN. Autorizované osoby vždy zpracují STO pro konkrétní výrobek a konkrétní použití a následně zkonzultuje s koordinačním pracovištěm/zpracovatelem TN. §5a,7,8 07_06_03_b.pdf
Výrobky pro stokové sítě a kanalizační přípojky vně a uvnitř budov (trouby, tvarovky, těsnění a ostatní stavební dílce)
Odpadové armatury (odpadové ventily, sifony, podlahové vpusti, střešní vtoky...) §5a 07_07_01.pdf
Plastové výrobky (PVC-U, PE, PP, SAN+PVC, ABS) §5a 07_07_02.pdf
Trouby a tvarovky pro kanalizační a stokové systémy - betonové §5a 07_07_03.pdf
Sklolaminátové výrobky §5a 07_07_04.pdf
Vláknocementové trouby a tvarovky §5a 07_07_05.pdf
Trouby a tvarovky ze sklocementového kompozitu §5a 07_07_06.pdf
Litinové trouby a tvarovky pro kanalizační a stokové systémy §5a 07_07_07.pdf
Systémy pro renovaci "Close-fit" trubky PE, PVC §5a 07_07_08.pdf
Systémy pro renovaci - obložení vytvrzované přímo v místě §5a 07_07_09.pdf
Systémy pro renovaci - trubky korugované z PE, PVC §5a 07_07_10.pdf
Systémy pro renovaci - trubky z PVC-U spirálově vinuté §5a 07_07_11.pdf
Trubky a kompletační prvky na bázi polyesterové pryskyřice, vyztužené skelnými vlákny (GRP) – trubky s pružnými spoji určené pro instalaci protlačováním §5a 07_07_12.pdf
Trubní sestavy, trubky, nádrže, poplachové systémy pro únik a zařízení pro prevenci proti přeplnění, armatury, adheziva, spoje, těsnění pro spoje a těsnící vložky, potrubí a ochranné vedení, nosné konstrukce pro trubky a potrubí, bezpečnostní příslušenství
a) v instalacích pro dopravu/rozvádění/skladování vody, která není určena pro lidskou spotřebu
b) v instalacích pro dopravu/rozvádění/skladování vody, která není určena pro lidskou spotřebu, pokud se na ně vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
A11, A21, B1, C1
A12, A22, B2, C2, D, E, (A1 až E)3, F
c) v instalacích pro dopravu /rozvádění /skladování vody, která není určena pro lidskou spotřebu a pro systémy pro vytápění, pokud se na ně vztahuje požadavek o úspoře energie
Trubky a kompletační prvky z polyetylénu (PE), na které se nevztahují požadavky reakce na oheň [viz a), c)] §7,8 07_08_01_a_c.pdf
Trubky a kompletační prvky z polyetylénu (PE), na které se vztahují požadavky reakce na oheň [viz b)] §5a,7,8 07_08_01_b.pdf
Trubky a kompletační prvky z neměkčeného PVC (PVC-U), na které se nevztahují požadavky reakce na oheň [viz a), c)] §7,8 07_08_02_a_c.pdf
Trubky a kompletační prvky z neměkčeného PVC (PVC-U), na které se vztahují požadavky reakce na oheň [viz b)] §5a,7,8 07_08_02_b.pdf
Trubky a kompletační prvky z polybuténu (PB), na které se nevztahují požadavky reakce na oheň [viz a), c)] §7,8 07_08_03_a_c.pdf
Trubky a kompletační prvky z polybuténu (PB), na které se vztahují požadavky reakce na oheň [viz b)] §5a,7,8 07_08_03_b.pdf
Trubky a kompletační prvky z polypropylénu (PP), na které se nevztahují požadavky reakce na oheň [viz a), c)] §7,8 07_08_04_a_c.pdf
Trubky a kompletační prvky z polypropylénu (PP), na které se vztahují požadavky reakce na oheň [viz b)] §5a,7,8 07_08_04_b.pdf
Trubky a kompletační prvky ze síťovaného polyetylénu (PE-X), na které se nevztahují požadavky reakce na oheň [viz a), c)] §7,8 07_08_05_a_c.pdf
Trubky a kompletační prvky ze síťovaného polyetylénu (PE-X), na které se vztahují požadavky reakce na oheň [viz b)] §5a,7,8 07_08_05_b.pdf
Trubky a kompletační prvky na bázi polyesterové pryskyřice, vyztužené skelnými vlákny (GRP), na které se nevztahují požadavky reakce na oheň [viz a), c)] §7,8 07_08_06_a_c.pdf
Trubky a kompletační prvky na bázi polyesterové pryskyřice, vyztužené skelnými vlákny (GRP), na které se vztahují požadavky reakce na oheň [viz b)] §5a,7,8 07_08_06_b.pdf
Tlakové plastové hadice, na které se nevztahují požadavky reakce na oheň [viz a), c)] §7,8 07_08_07_a_c.pdf
Tlakové plastové hadice, na které se vztahují požadavky reakce na oheň [viz b)] §5a,7,8 07_08_07_b.pdf
Hadice pryžové včetně koncovek, na které se nevztahují požadavky reakce na oheň [viz a), c)] §7,8 07_08_08_a_c.pdf
Hadice pryžové včetně koncovek, na které se vztahují požadavky reakce na oheň [viz b)] §5a,7,8 07_08_08_b.pdf
Sestavy nádrží z plastů, na které se nevztahují požadavky reakce na oheň [viz a), c)] §7,8 07_08_09_a_c.pdf
Sestavy nádrží z plastů, na které se vztahují požadavky reakce na oheň [viz b)] §5a,7,8 07_08_09_b.pdf
Sestavy nádrží z laminátu, na které se nevztahují požadavky reakce na oheň [viz a), c)] §7,8 07_08_10_a_c.pdf
Sestavy nádrží z laminátu, na které se vztahují požadavky reakce na oheň [viz b)] §5a,7,8 07_08_10_b.pdf
Trubky, tvarovky a jejich sestavy z mědi a jejích slitin, na které se nevztahují požadavky reakce na oheň [viz a), c)] §7,8 07_08_11_a_c.pdf
Trubky, tvarovky a jejich sestavy z mědi a jejích slitin, na které se vztahují požadavky reakce na oheň [viz b)] §5a,7,8 07_08_11_b.pdf
Trubky, tvarovky a jejich sestavy z oceli, na které se nevztahují požadavky reakce na oheň [viz a), c)] §7,8 07_08_12_a_c.pdf
Trubky, tvarovky a jejich sestavy z oceli, na které se vztahují požadavky reakce na oheň [viz b)] §5a,7,8 07_08_12_b.pdf
Trubky, tvarovky, spojky, přírubové adaptéry a jejich sestavy z litiny, na které se nevztahují požadavky reakce na oheň [viz a), c)] §7,8 07_08_13_a_c.pdf
Trubky, tvarovky, spojky, přírubové adaptéry a jejich sestavy z litiny, na které se vztahují požadavky reakce na oheň [viz b)] §5a,7,8 07_08_13_b.pdf
Sestavy nádrží z kovu (měď a její slitiny, ocel, litina), na které se nevztahují požadavky reakce na oheň [viz a), c)] §7,8 07_08_14_a_c.pdf
Sestavy nádrží z kovu (měď a její slitiny, ocel, litina), na které se vztahují požadavky reakce na oheň [viz b)] §5a,7,8 07_08_14_b.pdf
Potrubní sestavy ze skla, na které se nevztahují požadavky reakce na oheň [viz a), c)] §7,8 07_08_15_a_c.pdf
Potrubní sestavy ze skla, na které se vztahují požadavky reakce na oheň viz b) §5a,7,8 07_08_15_b.pdf
Trubky a kompletační prvky z ABS, na které se nevztahují požadavky reakce na oheň [viz a), c)] §7,8 07_08_16_a_c.pdf
Trubky a kompletační prvky z ABS, na které se vztahují požadavky reakce na oheň [viz b)] §5a,7,8 07_08_16_b.pdf
Trubky a kompletační prvky z PVDF, na které se nevztahují požadavky reakce na oheň [viz a), c)] §7,8 07_08_17_a_c.pdf
Trubky a kompletační prvky z PVDF, na které se vztahují požadavky reakce na oheň [viz b)] §5a,7,8 07_08_17_b.pdf
Předizolovaný potrubní systém, na který se nevztahují požadavky reakce na oheň [viz a), c)] - blíže viz technický návod §7,8 07_08_18_a_c.pdf
Předizolovaný potrubní systém, na který se vztahují požadavky reakce na oheň [viz b)] - blíže viz technický návod §5a,7,8 07_08_18_b.pdf
Vícevrstvé (multilayer) potrubní systémy na bázi termoplastů v kombinaci s Al vrstvou, na které se nevztahují požadavky reakce na oheň [viz a), c)] §7,8 07_08_19_a_c.pdf
Vícevrstvé (multilayer) potrubní systémy na bázi termoplastů v kombinaci s Al vrstvou, na které se vztahují požadavky reakce na oheň [viz b)] §5a,7,8 07_08_19_b.pdf
Trubky a kompletační prvky z chlorovaného polyvinylchloridu (PVC-C), na které se nevztahují požadavky reakce na oheň [viz a), c)] §7,8 07_08_20_a_c.pdf
Trubky a kompletační prvky z chlorovaného polyvinylchloridu (PVC-C), na které se vztahují požadavky reakce na oheň [viz b)] §5a,7,8 07_08_20_b.pdf
Kompenzátory pro potrubní rozvody, na které se nevztahují požadavky reakce na oheň [viz a), c)] §7,8 07_08_21_a_c.pdf
Kompenzátory pro potrubní rozvody, na které se vztahují požadavky reakce na oheň [viz b)] §5a,7,8 07_08_21_b.pdf
Armatury – šoupátka, ventily, zpětné ventily a zpětné klapky, kohouty, klapky, membránové armatury, navrtávací a opravné armatury §5a,7,8 07_08_22_a_b_c.pdf
Regulátory (např. tlaku, teploty, průtoku, hladiny) §5a,7,8 07_08_23_a_b_c.pdf
Pojistné ventily §5a,7,8 07_08_24_a_b_c.pdf
Pojistné /průtržné/ membrány §8 07_08_25_a.pdf
Zabezpečovací armatury ostatní (kromě elektromagneticky ovládaných armatur) §5a,7,8 07_08_26_a_b_c.pdf
Elektromagneticky ovládané armatury §5a,7,8 07_08_27_a_b_c.pdf
Zabezpečovací zařízení pro instalaci v systémech pro přípravu teplé vody užitkové vody jako nedílná součást těchto zařízení §7,8 07_08_28_a_c.pdf
Ventily pro otopná tělesa s regulátory teploty §7 07_08_29_c.pdf
Odvaděče kondenzátu §7,8 07_08_30_a_c.pdf
Plastové potrubní systémy z polyethylenu odolnému zvýšeným teplotám (PE-RT), na které se nevztahují požadavky reakce na oheň [viz a), c)] §7,8 07_08_31_a_c.pdf
Plastové potrubní systémy z polyethylenu odolnému zvýšeným teplotám (PE-RT), na které se vztahují požadavky reakce na oheň [viz b)] §5a,7,8 07_08_31_b.pdf
Mechanické kompletační prvky (kovové nebo plastové) pro spojování tlakových potrubních systémů z PE, na které se nevztahují požadavky reakce na oheň [viz a), c)] §7,8 07_08_32_a_c.pdf
Mechanické kompletační prvky (kovové nebo plastové) pro spojování tlakových potrubních systémů z PE, na které se vztahují požadavky reakce na oheň [viz b)] §5a,7,8 07_08_32_b.pdf
Trubky a kompletační prvky na bázi polyesterové pryskyřice, vyztužené skelnými vlákny (GRP) - trubky s pružnými spoji určené pro instalaci protlačováním, na kt. se nevztahují požadavky reakce na oheň (viz a, c) §7,8 07_08_33_a_c.pdf
Trubky a kompletační prvky na bázi polyesterové pryskyřice, vyztužené skelnými vlákny (GRP) - trubky s pružnými spoji určené pro instalaci protlačováním, na kt. se vztahují požadavky reakce na oheň (viz b) §5a,7,8 07_08_33_b.pdf
Vlnovcové kovové hadice a spojky pro rozvody vody, na které se nevztahují požadavky reakce na oheň [viz a), c)] §7,8 07_08_34_a_c.pdf
Vlnovcové kovové hadice a spojky pro rozvody vody, na které se vztahují požadavky reakce na oheň [viz b)] §5a,7,8 07_08_34_b.pdf
Sestavy (potrubní a zásobovací systémy), trouby, nádrže, ventily, kohouty, čerpadla, vodoměry, ochranná a bezpečnostní zařízení, armatury, lepidla, spoje, těsnění pro spoje a těsnicí vložky, membrány, povrchové úpravy, maziva, mazadla v instalacích pro dopravu/rozvod/ zásobování vody určené pro lidskou spotřebu až ke kohoutům u odběratelů a včetně kohoutů
Trubky a kompletační prvky z polyetylénu (PE) §5 07_09_01.pdf
Trubky a kompletační prvky z neměkčeného PVC (PVC-U) §5 07_09_02.pdf
Trubky a kompletační prvky z polybuténu (PB) §5 07_09_03.pdf
Trubky a kompletační prvky z polypropylénu (PP) §5 07_09_04.pdf
Trubky a kompletační prvky ze síťovaného polyetylénu (PE-X) §5 07_09_05.pdf
Trubky a kompletační prvky na bázi polyesterové pryskyřice, vyztužené skelnými vlákny (GRP) §5 07_09_06.pdf
Ohebné připojovací hadice pro vnitřní vodovody §5 07_09_07.pdf
Sestavy nádrží z plastů §5 07_09_09.pdf
Sestavy nádrží z laminátu §5 07_09_10.pdf
Trubky, tvarovky a jejich sestavy z mědi a jejích slitin §5 07_09_11.pdf
Trubky, tvarovky a jejich sestavy z oceli §5 07_09_12.pdf
Trubky, tvarovky, spojky, přírubové adaptéry a jejich sestavy z litiny §5 07_09_13.pdf
Sestavy nádrží z kovu (měď a její slitiny, ocel, litina) §5 07_09_14.pdf
Potrubní sestavy ze skla §5 07_09_15.pdf
Trubky a kompletační prvky z ABS §5 07_09_16.pdf
Trubky a kompletační prvky z PVDF §5 07_09_17.pdf
Předizolovaný potrubní systém - blíže viz technický návod §5 07_09_18.pdf
Vícevrstvé (multilayer) potrubní systémy na bázi termoplastů v kombinaci s Al vrstvou §5 07_09_19.pdf
Trubky a kompletační prvky z chlorovaného polyvinylchloridu (PVC-C) §5 07_09_20.pdf
Kompenzátory pro potrubní rozvody §5 07_09_21.pdf
Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů vody uložených v zemi – vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami („close fit“) z PE §5 07_09_22.pdf
Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů vody uložených v zemi – vyvložkování trubkami vytvrzovanými na místě („curedin- place“) §5 07_09_23.pdf
Armatury – šoupátka, ventily, zpětné ventily a zpětné klapky, kohouty, klapky, membránové armatury, navrtávací a opravné armatury §5 07_09_24.pdf
Regulátory (např. tlaku, teploty, průtoku, hladiny) §5 07_09_25.pdf
Pojistné ventily §5 07_09_26.pdf
Zabezpečovací armatury ostatní §5 07_09_27.pdf
Zabezpečovací zařízení pro instalaci v systémech pro přípravu teplé vody užitkové vody jako nedílná součást těchto zařízení §5 07_09_28.pdf
Vodoměry §5 07_09_29.pdf
Těsnění pro spoje, těsnící vložky a těsnící prostředky §5 07_09_30.pdf
Plastové potrubní systémy z polyethylenu odolnému zvýšeným teplotám (PE-RT) §5 07_09_31.pdf
Mechanické kompletační prvky (kovové nebo plastové) pro spojování tlakových potrubních systémů z PE pro rozvody vody §5 07_09_32.pdf
Trubky a kompletační prvky na bázi polyesterové pryskyřice, vyztužené skelnými vlákny (GRP) - trubky s pružnými spoji určené pro instalaci protlačováním §5 07_09_33.pdf
Vlnovcové kovové hadice a spojky pro rozvody vody §5 07_09_34.pdf
Trubní sestavy, trubky, nádrže, poplachové systémy pro únik a zařízení pro prevenci proti přeplnění, armatury, adheziva, těsnění pro spoje a těsnicí vložky, potrubí, nosné konstrukce pro trubky a potrubí, bezpečnostní příslušenství
a) v instalacích pro dopravu/ rozvod/skladování plynu/paliva určených pro zásobování systémů pro vytápění/chlazení budov z venkovního zásobníku nebo posledního regulačního zařízení sítě ke vstupu do vytápěcích/ chladicích systémů budovy
b) v instalacích, na které se vztahují požadavky na požární odolnost, použitých pro dopravu/rozvod/skladování plynu/paliva určených pro zásobování systémů pro vytápění/chlazení budov z venkovního zásobníku nebo posledního regulačního zařízení sítě ke vstupu do vytápěcích/chladicích systémů budovy
c) v instalacích, na které se vztahují požadavky reakce na oheň, použitých pro dopravu/rozvod/skladování plynu/paliva určených pro zásobování systémů pro vytápění/chlazení budov z venkovního zásobníku nebo posledního regulačního zařízení sítě ke vstupu do vytápěcích/chladicích systémů budovy
Plastové potrubní systémy pro dopravu plynných paliv z polyetylénu (PE) §5a 07_10_01_b_c.pdf
Plynové hadice s koncovkami - pryžové §5a 07_10_02_b_c.pdf
Plynové hadice s koncovkami – ocelové §5a 07_10_03_b_c.pdf
Přechodové spoje kov/PE (typ PE 80, PE 100), pro tlakové rozvody plynných paliv uložené v zemi §5a 07_10_04_b_c.pdf
Trubky, tvarovky a systém z oceli na hořlavá média §5a 07_10_05_b_c.pdf
Trubky, tvarovky a jejich sestavy z mědi a jejích slitin §5a 07_10_07_b_c.pdf
Vícevrstvé (multilayer) potrubní systémy na bázi termoplastů v kombinaci s Al vrstvou §5a 07_10_08_b_c.pdf
Systémy pro renovaci „close-fit“ trubky PE §5a 07_10_09_b_c.pdf
Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů plynů uložených v zemi – vyvložkování trubkami vytvrzovanými na místě („cured-in-place“) §5a 07_10_10_b_c.pdf
Armatury – šoupátka, ventily, zpětné ventily a zpětné klapky, kohouty, klapky, membránové armatury, navrtávací a opravné armatury §7,5a 07_10_15_a_b_c.doc
Regulační ventily (např. tlaku, teploty, průtoku) §7,5a 07_10_16_a_b_c.pdf
Regulátory tlaku pro plyny §7,5a 07_10_17_a_b_c.pdf
Pojistné ventily pro plyny §7,5a 07_10_18_a_c.pdf
Zabezpečovací armatury pro plyny (bezpečnostní rychlouzávěry apod. kromě elektromagneticky ovládaných armatur) §7,5a 07_10_19_a_c.pdf
Tepelné pojistky §5a 07_10_20_b.pdf
Elektromagneticky ovládané armatury pro plyny §7,5a 07_10_21_a_c.pdf
Filtry a odlučovače v instalacích pro dopravu a rozvody plynných a kapalných paliv §7,5a 07_10_22_a_b_c.doc
Filtry a odlučovače v instalacích pro dopravu a rozvody ostatních plynů §7,5a 07_10_23_a_b_c.pdf