02. Stavební výrobky pro zděné stavby

Podskupina § Soubor
Průmyslově vyráběné malty navrhované
a) pro zdění: vyrobené pro dosažení specifických požadavků na ukazatele vlastností ve stěnách, sloupech a příčkách
b) pro zdění: vyrobené na základě specifického podílu složek, o nichž lze předpokládat, že dosáhnou odpovídajících požadavků na ukazatele vlastností ve stěnách sloupech a příčkách
c) pro omítky (základní/štukové) nepatří-li pod skupinu 1/9 Výrobky pro ochranu a opravy betonu
Položka přešla pod CPR §6,8 Archiv TZÚS
Zdicí prvky
a) zdicí prvky, u nichž pravděpodobnost, že se nedosáhne deklarovaná pevnost v tlaku, je menší než 5% (§6)
b) zdicí prvky, u nichž pravděpodobnost, že se nedosáhne deklarovaná pevnost v tlaku, je rovna nebo větší než 5% (§8)
c) zdicí prvky ostatní, např. zdicí prvky hliněné apod. (§5a
)
Zdicí prvky, na které se nevztahují normy řady ČSN EN 771-1 až 6 § 5a, 6, 8 02_02_01_a_b_c.pdf
Tvárnice z betonu pro suché zdění §6,8 02_02_03_a_b.pdf
Zdicí prvky z přírodního kamene – položka přešla pod CPR §6,8 Archiv TZÚS
Žárovzdorné výrobky tvarové, netvarové a tepelně izolační
tvarové hutné §5 02_03_01.pdf
tvarové izolační §5 02_03_02.pdf
netvarové §5 02_03_03.pdf
žárovzdorné výrobky vláknité §5 02_03_04.pdf
Zdicí prvky se zabudovanými tepelněizolačními materiály umístěnými na povrchu a uvnitř, které mohou být vystaveny ohni ve stěnách a příčkách, na které se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
A11, A21, B1, C1
A12, A22, B2, C2, D, E, (A1 až E)3, F
Betonové tvárnice se zabudovanými tepelně izolačními materiály umístěnými na povrchu, který může být vystaven ohni, na které se nevztahuje EN 771-3 §5a,6,8 02_04_01.pdf
Výrobky pálené stropní
Výrobky pálené – stropní tvarovky a vložky staticky nespolupůsobící (MIAKO) - položka přešla pod CPR §5a Archiv TZÚS
Pálené stropní desky - hurdisky §5a 02_05_02.pdf
Spony, táhla, stropní závěsy, konzoly, opěrné úhelníky, výztuž ložných spár a překladů
Spony, táhla, stropní závěsy, konzoly, opěrné úhelníky, výztuž ložných spár a překladů deklarované mimo ČSN EN 845-1,2,3 §7 02_06_01.pdf
Přísady a vlákna pro malty a injektážní malty
a) pro konstrukční použití v maltách a injektážních maltách
b) pro ostatní použití v maltách a injektážních maltách
Plastifikační přísady do malt a injektážích malt §6,7 02_07_01_a_b.pdf
Přísady zvyšující přídržnost k podkladu v maltách a injektážních maltách §6,7 02_07_02_a_b.pdf
Stabilizační přísady do malt a injektážích malt §6,7 02_07_03_a_b.pdf
Provzdušňovací přísady do malt a injektážních malt §6,7 02_07_04_a_b.pdf
Přísady urychlující tuhnutí v maltách a injektážních maltách §6,7 02_07_05_a_b.pdf
Přísady urychlující tvrdnutí v maltách a injektážních maltách §6,7 02_07_06_a_b.pdf
Přísady zpomalující tuhnutí v maltách a injektážních maltách §6,7 02_07_07_a_b.pdf
Těsnící přísady do malt a injektážních malt §6,7 02_07_08_a_b.pdf
Hydrofobizační přísady do malt a injektážních malt §6,7 02_07_09_a_b.pdf
Multifunkční a ostatní přísady do malt a injektážních malt §6,7 02_07_10_a_b.pdf
Ocelová vlákna pro výztuž malt - položka přešla pod CPR §6,7 Archiv TZÚS
Umělohmotná vlákna pro výztuž malt - položka přešla pod CPR §6,7 Archiv TZÚS