Jazykové mutace vzorů certifikátů dle CPR

V této sekci si můžete stáhnout jednotlivé jazykové mutace vzorů certifikátů dle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 (CPR) o stavebních výrobcích.

Česky: posouzení dle hEN systém 1+, posouzení dle ETA systém 1+, posouzení dle hEN systém 1posouzení dle ETA systém 1posouzení dle hEN systém 2+posouzení dle ETA systém 2+

Anglicky: Generic forms for NB certificates, Certificate of constancy of performance hEN 1+, Certificate of constancy of performance ETA 1+Certificate of constancy of performance hEN 1Certificate of constancy of performance ETA 1Certificate of constancy of performance hEN 2+Certificate of constancy of performance ETA 2+

Francouzsky: Formulaire generique ETAs 1+  ou 1, Formulaire generique ETAs 2+, Formulaire generique hENs 1+  ou 1, Formulaire generique hENs 2+

Německy: Zertifikat der Leistungsbeständigkeit für hEN AVCP 1+ oder 1Zertifikat der Leistungsbeständigkeit für hEN AVCP 2+

Slovensky: Certifikát o nemennosti parametrov výrobku pre hEN 1+ alebo 1, Certifikát o nemennosti parametrov výrobku pre ETA 1+ alebo 1, Certifikát zhody systému riadenia výroby pre hEN 2+, Certifikát zhody sysrému riadenia výroby pre ETA 2+
 

Vzory certifikátů, které nejsou aktualizované dle poslední revize:

Polsky: Certyfikat stałości właściwości użytkowych

Italsky: Certificato di Costanza delle Prestazioni per hEN al Sistema 1 e 1+, Certificato di Costanza delle Prestazioni per ETA al Sistema 1 e 1+, Certificato di Conformità del Controllo della Produzione in fabbrica per hEN al Sistema 2+, Certificato di Conformità del Controllo della Produzione in fabbrica per ETA al Sistema 2+

Dánsky: Generisk formular for certifikat

Německy: Zertifikat der Leistungsbeständigkeit für ETA AVCP 1+ oder 1Zertifikat der Leistungsbeständigkeit für ETA AVCP 2+

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Aktualizace 27.1.2016