ETA - Evropské technické posouzení

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., je jako Subjekt pro technické posuzování (TAB) - člen EOTA  - oprávněn k vydávání ETA (Evropské technické posouzení) pro všechny typy stavebních výrobků uvedených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR), v příloze IV.

ETA může být vydáno pro stavební výrobky:

  • pro které neexistuje harmonizovaná norma
  • které se odchylují od harmonizované normy

Posouzení výrobku (certifikace) podle ETA vede k jeho označení CE, podobně jako posouzení podle hEN. Označení CE značně usnadňuje uvádění výrobků na trh EU.

ETA se vydává na základě EAD, zpracovaných organizací EOTA. EAD je dokument, který nahrazuje dříve používané ETAG a CUAP. Je to dokument podobný normám, ale jeho příprava je mnohem rychlejší, než v případě norem, a proto se jedná o proces mimo jiné vhodný pro inovativní výrobky.

 

                             

ETA není finálním dokumentem pro vystavení Prohlášení o vlastnostech. Na základě systému posuzování a ověřování vlastností, který je předepsán v ETA, je nutné provést posouzení a ověření stálosti vlastností. V případě systému 1+, 1 a 2+ je do procesu posouzení zapojen oznámený subjekt. Všechny činnosti spojené s vydáváním ETA a následujícími procedurami provádí TZÚS Praha, s.p. a můžete se na ně informovat u našich specialistů.
 

Přehled ETA vydaných TZÚS Praha, s.p., v rámci CPR je ke stažení zde.

Přehled ETA vydaných TZÚS Praha, s.p., v rámci platnosti směrnice o stavebních výrobcích (CPD) je ke stažení zde (platná ETA  - stav k 30.6.2013).

 

Veřejné znění ETA je možné získat u Ing. Márie Schaan na základě telefonické či písemné žádosti. Za tuto službu je účtován administrativní poplatek ve výši 1.350 Kč za jedno ETA.
Jméno *:
E-mail *:
Telefon:
Váš dotaz *: