Osvědčování realizátorů ETICS

Ve spolupráci s Cechem pro zateplování budov (www.czb.cz) provádí TZÚS Praha, s.p., Osvědčování odborné způsobilosti firem provádějících vnější zateplení budov kontaktními zateplovacími systémy.

Systém osvědčování vytváří podmínky  k tomu, aby držitelé osvědčení prováděli práce po celou dobu realizace zakázky správným způsobem.

Systém osvědčování je založen na těchto hlavních zásadách:

  1. existující platné technické specifikace realizovaných systémů ETICS v souladu s legislativou pro uvádění výrobků na trh, t.j. Evropské technické schválení (ETA) (nebo Stavební technické osvědčení (STO) pro výrobky které nejsou pokryté ETAG 004),
  2. shoda postupů s montážními pokyny výrobců, ČSN 73 2901 a dalšími normami a právními předpisy,
  3. audity nezávislými auditory přímo na stavbách,
  4. předem ohlášené i neohlášené kontrolní návštěvy auditorů přímo na stavbě kdykoliv v době platnosti osvědčení, prováděné nejméně jednou ročně.

Průběh osvědčování od podání žádosti realizační firmou po vydání příslušného osvědčení je součástí Podmínek pro udělení osvědčení, jejichž kompletní znění naleznete v části Ke stažení.
 

Seznam držitelů osvědčení realizátora ETICS


 

Ing. Adéla Grygarová
zástupkyně ředitelky Úseku certifikace systémů řízení
Mobil: +420 725 831 272
E-mail: grygarova@tzus.cz
Jméno *:
E-mail *:
Telefon:
Váš dotaz *: