Osvědčování podle ČSN 74 6077

V dnešní době, kdy je kladen velký důraz na kvalitu nejen výrobků, ale taktéž na kvalitu prováděných prací, přichází TZÚS Praha, s.p., s nabídkou unikátní služby, a to osvědčováním odborné způsobilosti k návrhu a provádění zabudování oken a vnějších dveří do stavby dle ČSN 74 6077. Tato normavychází z faktu, že pouze kvalitní okna jako výrobek nejsou zárukou toho, že budou splňovat všechny deklarované vlastnosti, přičemž obecná doporučení platí i pro střešní okna. Bez kvalitní montáže totiž okno ztrácí svoje vlastnosti a investice do výměny oken se stává zbytečnou.

Držitel tohoto osvědčení o odborné způsobilosti:

  • prokazuje, že okna a dveře budou navrženy a zabudovány s ohledem na stavbu, použití a typ,
  • je pod kontrolou kvality práce – audity vedené TZÚS Praha, s.p., jsou prováděny přímo na stavbách,
  • prokazuje, že usiluje o maximální spokojenost zákazníků.

Podmínkou pro získání osvědčení je, že organizace:

  • má zaveden a funkční systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009/ČSN EN ISO 9001:2016,
  • má zavedeny požadavky ČSN 74 6077 do realizačních procesů,
  • uplatňuje požadavky ČSN 74 6077 v praxi
     

Seznam držitelů osvědčení podle normy ČSN 74 6077
 

 

Ing. Adéla Grygarová
zástupkyně ředitelky Úseku certifikace systémů řízení
Mobil: +420 725 831 272
E-mail: grygarova@tzus.cz
Jméno *:
E-mail *:
Telefon:
Váš dotaz *: