Kvalifikace stavebních dodavatelů

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, definuje systém certifikovaných dodavatelů (SCSD) pro všechny druhy veřejných zakázek. Cílem certifikace je zajistit, aby kvalifikovaní dodavatelé byli certifikováni v souladu s kvalifikačními předpoklady tohoto zákona.

Správcem systému SCSD je Svaz podnikatelů ve stavebnictví (SPS).

Certifikační orgán pro kvalifikaci stavebních dodavatelů (certifikační orgán č. 3140) je akreditován Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 a je správcem systému uznán jako odborně způsobilý a spolehlivý pro provádění kvalifikačního řízení v souladu s požadavky Pravidel systému.

Certifikační orgán pro kvalifikaci stavebních dodavatelů vydává certifikát v souladu s požadavky dokumentu pravidel systému kvalifikace stavebních dodavatelů PS 003:1016 a akreditační normy podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013.

Pravidla systému PS 001 - PS 007, ustaveného na základě § 233 - 240 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a jsou dostupná na stránkách www.sps.cz.

Žádost o certifikaci (resp. Dotazník o kvalifikaci) naleznete také na stránkách www.sps.cz.

Informace o certifikačním schématu včetně postupů hodnocení, pravidel a postupů pro udělování, udržování, rozšiřování a omezování rozsahu certifikace, pozastavení, odnímání nebo zamítnutí certifikace můžete dále získat na níže uvedeném kontaktu.

Seznam certifikovaných organizací je uveden na stránkách SPS www.sps.cz.
Informace o platnosti daného certifikátu poskytujeme rovněž na níže uvedeném kontaktu.
 

Ing. Adéla Grygarová
zástupkyně ředitelky Úseku certifikace systémů řízení
Mobil: +420 725 831 272
E-mail: grygarova@tzus.cz
Jméno *:
E-mail *:
Telefon:
Váš dotaz *: