Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS)

Vzhledem k neustále se zvyšujícím nárokům zákazníků na zabezpečení informací v organizacích byla zpracována a následně využívána k certifikaci třetí stranou mezinárodní norma pro systém managementu bezpečnosti informací  ČSN ISO/IEC 27001:2006 (ISMS). Tato norma specifikuje požadavky na systém managementu bezpečnosti informací. Uplatňování těchto požadavků přispívá k  trvalé ochraně informačních aktiv. Cílem je poskytnout svým partnerům záruku dostatečné úrovně zabezpečení firemních informací.

Přínosy ISMS:

  • zavedení systémového přístupu do řízení bezpečnosti informací
  • zdokonalené postupy zajištění důvěrnosti v souladu s platnou legislativou (obchodní tajemství, finanční a daňové tajemství, osobní údaje, utajované skutečnosti...) 
  • snížení rizika hackerského útoku na firemní síť a počítače 
  • rychlejší a jednodušší obnova po útoku a zvýšená schopnost „přežít“ havárii 
  • podstatné zvýšení důvěryhodnosti firmy, a tím snadnější pronikání na nové trhy v EU
  • identifikace rizik a nástroj pro jejich eliminaci a řízení
  • zvýšení vzájemné důvěry mezi obchodními partnery 
  • minimalizace rizika ekonomických ztrát souvisejících se selháním techniky
Ing. Dagmar Konstankiewiczová
ředitelka ÚCSŘ a Úseku marketingu
Tel.: +420 724 304 539
E-mail: konstankiewiczova@tzus.cz
Jméno *:
E-mail *:
Telefon:
Váš dotaz *: