Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SMBOZP)

Požadavky na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SM BOZP), který mohou organizace používat pro interní aplikaci, certifikaci nebo pro smluvní účely s dodavateli a zákazníky, jsou specifikovány v ČSN OHSAS 18001:2008.

Přínosy systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho certifikace:

  • prokázání závazku k zajišťování a zlepšování systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přijatého na všech úrovních a všemi funkcemi v organizaci, zejména vrcholovým vedením;
  • prokázání systematického omezování rizik, resp. nebezpečí, která ohrožují bezpečnost a zdraví všech osob ovlivňovaných činnostmi, výrobky nebo službami organizace
  • omezení výskytu nemocí z povolání a pracovních úrazů;
  • minimalizace nákladů spojených s nehodami na pracovišti;
  • prokázání závazku k plnění zákonných požadavků a požadavků předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
  • vybudovaný samoregulující systém, reagující pružně na změny požadavků z legislativních předpisů, bezpečnostních požadavků i změny uvnitř organizace (např. nových technologií, organizačních změn apod.)
Ing. Dagmar Konstankiewiczová
ředitelka ÚCSŘ a Úseku marketingu
Tel.: +420 724 304 539
E-mail: konstankiewiczova@tzus.cz
Jméno *:
E-mail *:
Telefon:
Váš dotaz *: