Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK)

Cílem Systému jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK), vytvořeného Ministerstvem dopravy ČR, je zvýšení jakosti činností stavebních firem realizujících výstavbu, opravy a údržbu pozemních komunikací. SJ-PK je určen zejména orgánům správy pozemních komunikací (PK) ke sjednocení jejich požadavků na zajištění kvality a organizacím činným při výstavbě, opravách a údržbě PK.

Zásady SJ-PK k zajištění kvality uplatněním platných systémových norem a určení rozsahu požadovaných informací a dokladů a minimální úroveň technických kvalifikačních předpokladů uchazeče o zakázku na dodávky, služby nebo stavební práce ve vztahu k zajištění kvality stanovuje Metodický pokyn Ministerstva dopravy ČR č. MP SJ-PK 20840/01-120 vždy v aktuálním znění uveřejněném na stránkách www.pjpk.cz společně se souvisejícími veřejně přístupnými předpisy Ministerstva dopravy ČR.

 

Ing. Dagmar Konstankiewiczová
ředitelka ÚCSŘ a Úseku marketingu
Tel.: +420 724 304 539
E-mail: konstankiewiczova@tzus.cz
Jméno *:
E-mail *:
Telefon:
Váš dotaz *: