Certifikace systémů managementu

Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu (certifikační orgán č. 3001) Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p., (dále TZÚS Praha, s.p.), je akreditován Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., podle normy ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 v rozsahu daném v příloze k osvědčení o akreditaci.

TZÚS Praha, s.p. je zároveň členem sdružení CQS, z.s. (akreditovaný certifikační orgán č. 3029), které je plnoprávným členem mezinárodní sítě certifikačních orgánů IQNet.
Při provedení certifikace pod členstvím CQS IQNet Vám můžeme nabídnout certifikát uznávaný v zemích čtyř kontinentů, vydaný téměř v jakékoli jazykové mutaci.
Další informace o činnosti CQS lze získat na internetových stránkách www.cqs.cz a o činnosti sítě IQNet na adrese www.iqnet-certification.com.

            

Další možností rozšiřující služby TZÚS Praha, s.p., je zajištění společného auditu s partnerskou organizací QUALIFORM, a.s., akreditovaným certifikačním orgánem č. 3011 především v oblastech:

  • certifikace systému managementu bezpečnosti informací podle ISO/IEC 27001,
  • ověřování EMAS podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1221/2009
  • certifikace systému managementu společenské odpovědnosti (CSR) podle "Národního programu posuzování shody systému managementu společenské odpovědnosti" vydaného Radou kvality České republiky.