Tepelnětechnické výpočty

Tepelnětechnické výpočty (ČSN 73 0540)

Provádíme tepelnětechnické výpočty včetně vyhodnocení dle ČSN 73 0540-2:2011 zejména v níže uvedených oblastech:

  • součinitel prostupu tepla U [W/m2∙K] a tepelný odpor R [m2∙K/W],
  • ekvivalentní tepelná vodivost λ [W/m∙K],
  • šíření vodní páry v konstrukcích (bilance zkondenzované vodní páry),
  • komplexní řešení stavebních detailů (tepelných mostů a vazeb),
  • vnitřní povrchové teploty a pokles dotykové teploty podlahových konstrukcí,
  • hodnocení dvouplášťových konstrukcí s otevřenou (provětrávanou) vzduchovou vrstvou,
  • zimní a letní stabilita místností.
Ing. Jan Tripes
vedoucí oddělení tepelné techniky
Tel.: +420 387 023 230
Mobil: +420 607 774 395
E-mail: tripes@tzus.cz
Jméno *:
E-mail *:
Telefon:
Váš dotaz *: