Měření tepelnětechnických vlastností materiálů a konstrukcí

Měření tepelnětechnických vlastností materiálů a konstrukcí

Provádíme akreditované zkoušky stavebních materiálů a konstrukcí dle platné legislativy v níže uvedených oblastech:

  • tepelná vodivost λ [W/m∙K],
  • součinitel prostupu tepla U [W/m2∙K] a tepelný odpor R [m2∙K/W],
  • faktor difúzního odporu μ [-].

Související služby:

  • stanovení pevnostních a materiálových charakteristik (pevnost v tlaku, tahu a ohybu, nasákavost, rozměrové charakteristiky a další),
  • certifikace tepelně izolačních materiálů a omítek,
  • certifikace vnějších kontaktních zateplovacích systémů s omítkou (národní, evropská),
  • certifikace vnějších kontaktních zateplovacích systémů s obkladem (národní),
  • certifikace vnějších nekontaktních zateplovacích systémů se vzduchovou vrstvou (národní, evropská).

                               

Ing. Jan Tripes
vedoucí oddělení tepelné techniky
Tel.: +420 387 023 230
Mobil: +420 607 774 395
E-mail: tripes@tzus.cz
Jméno *:
E-mail *:
Telefon:
Váš dotaz *: