Aktuality

Líbí se nám... Články o SCSD v časopisu Stavebnictví

V odborném časopisu Stavebnictví v číslech 5/2017 a 8/2017 vyšly zajímavé články o národním kvalifikačním a klasifikačním  systému certifikovaných stavebních dodavatelů , jehož správcem je Svaz podnikatelů ve stavebnictví . Článek v čísle 5/2017 Článek v čísle 8/2017 V případě, že máte zájem o významné zjednodušení zpracování nabídky do veřejné zakázky, certifikát kvalifikovaného stavebního dodavatele je pro Vás velmi vhodným řešením! Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., je jedním z pěti akreditovaných...

TZÚS na Mezinárodním kongresu INTER-NOISE v Hong Kongu

Zástupce Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p., Ing. Pavel Rubáš, Ph.D., se ve dnech 28. 8. až 31. 8. 2017 zúčastnil 47. mezinárodního kongresu INTER-NOISE , současně prezentoval svůj recenzovaný odborný příspěvek s názvem „ The effect of connection joints on the sound insulation of windows “ , jež se zabýval problematikou vlivu připojovací spáry na neprůzvučnost oken. V průběhu konání kongresu, který byl organizován Institutem akustiky Hong Kong a Polytechnickou univerzitou Hong Kong ve spolupráci s Čínskou asociací akustiky,...

Vstupenka na veletrh FOR ARCH 2017 zdarma

  Vážení zákazníci, partneři, rádi bychom Vám touto cestou nabídli, jako vystavovatel TZÚS GROUP, možnost získání vstupenky zdarma  na veletrh FOR ARCH 2017, který se koná ve dnech 19. - 23. 9. 2017 . Vstupenku lze získat na odkazu  zde  nebo zde   vyplněním Vaší emailové adresy, kde bude vstupenka zaslána.        

Minimuzeum stavebního zkušebnictví a certifikace

Na teplické pobočce Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p., mohou zákazníci již několik let navštívit malé muzeum zkušebnictví a certifikace ve stavebnictví. Jedná se o malou, avšak současně o velmi unikátní expozici, která není nikde jinde v České republice k vidění. Součástí expozice je Michaelisův přístroj s brokovou zátěží pro měření pevnosti v ohybu, ruční odtrhový přístroj ke stanovení odtrhových pevností povrchových vrstev, klasické mikroskopy a fotoaparáty, špičkové mechanické hodinky (stopky) sovětské...

Nová akreditovaná služba... Oveřování Environmentálního prohlášení o produktu (EPD)

Certifikační orgán na výrobky při TZÚS Praha, s.p., rozšířil svou akreditaci o oblast „Ověřování environmentálního prohlášení o produktu“. Osvědčení č. 277/2017 ze dne 2017-05-15 je vydáno v souladu s postupy dle ČSN ISO 14025 a ČSN EN 15804+A1. Z hlediska oborového rozsahu se ověřování Environmentální prohlášení o produktu (EPD) týká těchto oblastí: EPD je environmentálním prohlášením typu III. podle mezinárodních norem ISO a představuje kvantifikované environmentální informace o životním cyklu produktu, které mají umožnit...

Investujeme... Rozvoj proseckého areálu TZÚS Praha, s.p.

  V červenci tohoto roku byla dokončena přístavba budovy č. p. 74/412 v areálu TZÚS Praha, s.p., na Proseku. Přístavba rozšíří provozní prostory pražské laboratoře dceřiné společnosti QUALIFORM, a.s. , kdy dosavadní prostory pozvolna přestávaly kapacitně vyhovovat. Stavba byla zahájena po Velikonocích a trvala tři měsíce. Provedla ji firma O.K. Konstrukce spol. s.r.o. podle projektu Ing. arch. Tomáše Bělohradského. Před samotným zahájením stavby musela být provedena přeložka plynového potrubí, čehož se příkladně zhostila firma Prockert &...

Pozvánka QUALIFORM, a.s., na 25. silniční konferenci

QUALIFORM, a.s. , člen sdružení TZÚS GROUP , bude mít ve dnech 18. až 19. 10. 2017 výstavní stánek na 25. Silniční konferenci   pořádanou Českou silniční společností na Výstavišti Brno. Záštitu nad touto konferencí přijali Bohuslav Sobotka - předseda vlády České republiky, Dan Ťok - ministr dopravy, Bohumil Šimek - hejtman Jihomoravského kraje a Petr Vokřál - primátor statutárního města Brna. Účastníci konference se mohou na stánku podrobně seznámit se zkušební činností zaměřenou na stavby dopravní infrastruktury, která zahrnuje mj....

Nová služba... Zkoušení rakví podle norem ČSN 49 3160-1 a 3

Technický a zkušební ústav stavební zavedl novou službu – zkoušení rakví. Novelizace zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví přináší nové vymezení pojmu „konečná rakev“ a závazné požadavky na mechanické vlastnosti rakví, podle odst. 2 je nově konečnou rakví pevně zavřená rakev s lidskými pozůstatky určená pro jejich pohřbení, vyrobená z dřevěných desek nebo desek na bázi dřeva a splňující kritéria pevnosti rakve pro pohřbení nebo alespoň parametry ve shodě s určenou normou, definovanou v § 4a zákona o technických požadavcích...