Aktuality

Účast TZÚS Praha, s.p., na Festivalu her a hraček pro malé i velké v Pardubicích

Ve dnech 24.-25.11.2017 proběhla výstava Festival her a hraček pro malé a velké v Pardubicích, které se zúčastnil i TZÚS Praha, s.p.- o.z. ZÚLP České Budějovice. Mezi vystavovateli byli především výrobci i dovozci různých stolních her a kreativních hraček. Zájem o náš stánek byl jak ze strany vystavovatelů, tak především návštěvníků. Ke stánku ZÚLP přilákala návštěvníky zvědavost, neboť jsme měli k dispozici i některá drobná zkušební zařízení, přípravky a pár hraček, které prošly zkouškami. Z dotazů,...

Publikujeme... Perspektivy kvality

  Ředitel podniku, pan Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz , se zúčastnil v č. 4/2017 časopisu Perspektivy kvality miniankety osobností Bleskově o kvalitě . Článek si můžete přečít zde .   Zároveň si v tomto čísle časopisu můžete přečíst článek o předávání cen na Galavečeru s Českou kvalitou d ne 21.11.2017, kde slavnostně předal ředitel podniku pan Ing. Šafařík-Pštrosz    značku Osvědčeno pro stavbu   dvěma výrobcům. Jedním z výrobců byla společnost  LIKOV s.r.o. ,  značka byla předána pro výrobek...

Publikujeme... Časopis Metrologie 4/2017

V čísle č. 4/2017 časopisu Metrologie vyšel článek Zkušební zařízení pro měření tepelného odporu MPT-01  našeho zaměstnance  Ing. Jana Tripese . Článek si můžete přečít  zde .  

Výzkum, vývoj, inovace, evropské projekty v TZÚS Praha, s.p.

Úsek výzkumu, vývoje a inovací (úsek VVI) zahájil svoji činnost v únoru 2005 a jeho prvním úkolem bylo sledovat evropské normalizační a výzkumné programy a zapojovat se do nich, druhým pak aktivně se podílet na inovacích stavebních výrobků a technologií a navrhovat odpovídající postupy zkoušek, posouzení vhodnosti k určenému použití a hodnocení jejich vlastností s ohledem na plnění základních požadavků na stavby. Samostatně nebo ve spolupráci s jinými organizacemi VVI byly postupně řešeny i náročné úkoly vědeckého a aplikovaného výzkumu...

Předání certifikátu ISO 9001 speciální škole v Ústí nad Labem

Dne 29. 11. 2017 předali auditoři CQS Ing. Pavel Rubáš, Ph.D., a Liliana Chalupová společně s vedoucí certifikačního orgánu CQS Ing. Janou Olšanskou certifikát systému managementu kvality dle ISO 9001 Speciální základní škole v  Ústí nad Labem. Ing. Olšanská zdůraznila, že jde o první certifikát managementu kvality, který v ČR obdržela speciální škola. Prestižní certifikát převzala ředitelka školy Mgr. Bc. Martina Brhelová, která ocenila přínos zavedeného systému managementu kvality včetně nezávislého potvrzení kvality vzdělávacího...

Mezinárodní konference 24. BETONÁŘSKÉ DNY 2017

Ve dnech 22. a 23. listopadu se pod záštitou  ministra průmyslu a obchodu, prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví a dalších čelních představitelů v prostorách Litomyšlského zámku konala Mezinárodní konference 24. BETONÁŘSKÉ  DNY 2017. TZÚS Praha, s.p., jako každoročně prezentovali pracovníci pobočky TIS  na související výstavě BETON 2017 logem vyvěšeným v hlavním přednáškovém sále, roll upem a výstavním stolem umístěnými u vchodu do hlavního přednáškového sálu, kde účastníkům konference nabízeli jak prospektovou...

Svařování – koordinační porada k normám řady EN 1090, problematice svařování a postupech při certifikaci v této oblasti

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pobočka Ostrava spolu s Českým svářečským ústavem s.r.o. připravil, dnes již tradiční, setkání zástupců českých Oznámených subjektů, Certifikačních orgánů a dalších zainteresovaných stran k tématu provádění ocelových a hliníkových konstrukcí a s tím spojeného zvláštního procesu svařování. Akce se konala ve čtvrtek 23.11.2017 v nově vybudovaném Průmyslovém centru v Ostravě-Kunčičkách. Na programu bylo seznámení s informacemi z jednání sektorové skupiny NB (SG 17) pro...

Slavnostní předání značky Osvědčeno pro stavbu v rámci Galavečera s Českou kvalitou

Dne 21.11.2017 slavnostně předal ředitel podniku pan Ing. Šafařík-Pštrosz v rámci Galavečera s Českou kvalitou  značku Osvědčeno pro stavbu   dvěma výrobcům. Jedním z výrobců byla společnost  LIKOV s.r.o. ,  značka byla předána pro výrobek  Lišty pro kontaktní zateplovací systémy .  Značku za firmu LIKOV s.r.o. převzal pan Ing. Václav Hadrava, Ph.D.                 Druhým z výrobců byla společnost  Zastřešení bazénů POOLOR s.r.o. ,  značka byla předána pro výrobek...