Aktuality

Tepelná ochrana budov 2017

Quo vadis tepelná ochrano budov? Tak zněl podtitul v pořadí již devatenáctého ročníku mezinárodní konference Tepelná ochrana budov 2017. Ve dnech 25. a 26. května se na slovenském Štrbském Plese opět setkali odborníci na tepelnou ochranu budov, převážně z České a Slovenské republiky. V součtu zde vystoupilo přes čtyřicet řečníků, včetně dvou hostů z Německa. Zhruba 170-ti návštěvníkům tak byly prezentovány nové informace z oblasti legislativy týkající se energetické náročnosti budov, výpočetních postupů, efektivních...

Setkání zaměstnanců TZÚS Praha, s.p.

Ve dnech 16.-17.5.2017 se uskutečnilo každoroční setkání zaměstnanců TZÚS Praha, s.p., které se konalo v krásném prostředí hotelu Lions v Nesuchyni. Do areálu hotelu se sjela více než polovina zaměstnanců ze všech poboček, úseků a o.z. rozmístěných v 7 regionech České republiky. Účastníci přijeli v dobré náladě a díky slunečnému počasí se mohli zúčastnit výletů po okolí nebo různých sportovních aktivit. Večerní volný program byl zahájen proslovem statutárních zástupců, kteří své kolegy přivítali a pronesli přípitek....

Veletrh Targi Budownictwa Drewnianego v Krakově

2. ročník veletrhů „DREWDOM“ v Krakově Ve dnech 21. až 23. dubna 2017 se v polském Krakově konal 2. ročník veletrhů zaměřených na výstavbu energeticky šetrných domů, zejména z materiálů na bázi dřeva a dřevěných konstrukčních sestav „II Targi Budownictwa Drewnianego DREWDOM“. Veletrhy „Targi DREWDOM“ jsou kromě výše uvedeného zaměření, také zacíleny na výrobce kovových spojovacích prostředků /vruty, šrouby, styčníkové desky, 3D spojky, …/ a obecně na vybavení těchto domů zdravotechnikou, vytápěním, elektro instalacemi apod. „Targi...

Výroční zpráva EUROLAB 2016 (EUROLAB Annual Report 2016)

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. , je prostřednictvím členství v Asociaci akreditovaných a autorizovaných osob (AAAO) aktivním  členem profesního zájmové sdružení právnických osob EUROLAB-CZ , které je j iž od roku 2005 řádným členem EUROLAB aisbl   (European Federation of National Associations of Measurement, Testing and Analytical Laboratories). EUROLAB-CZ  tímto členstvím účinně přispívá k úspěšnému vstupu českých výrobků na vnitřní trh EU a zajišťuje vysokou způsobilost a důvěryhodnost českých zkušeben...

Nově akreditovaný zkušební postup... Zkouška hydraulické účinnosti septiků dle ČSN EN 12566-1

V laboratoři Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p., pobočky  České Budějovice , byla nově zavedena a akreditována zkouška hydraulické účinnosti septiků, podle ČSN EN 12566-1 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel Část 1: Prefabrikované septiky Tato část normy stanovuje požadavky na prefabrikované septiky včetně příslušného vybavení, používané k částečnému čištění splaškových odpadních vod do 50 EO.   Hydraulická účinnost Hydraulická účinnost septiku je stanovena stupněm zachycení usaditelných...

Členství v organizacích... Novinky

Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací Dne 28. 4. 2017 proběhlo 18. Valné shromáždění Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO), které se, mimo program vyplývající ze Stanov AAAO, zabývalo též problematikou procesů akreditace ČIA, o.p.s., ve vazbě na autorizaci a oznamování/notifikaci ÚNMZ. Byly přijaty závěry, které budou uplatněny na setkání ÚNMZ s řediteli autorizovaných a oznámených/notifikovaných osob dne 10. 5. 2017. Valnému shromáždění předsedal viceprezident AAAO, ředitel TZÚS Praha, s.p. Blíže viz web...

10. konference České komory lehkých obvodových plášťů

Dne 30. března 2017 se v Clarion congress Praha uskutečnil 10. ročník národní konferenci ČKLOP. Letošní konference byla zaměřena na lehké obvodové pláště, okna a dveře - zdraví obyvatel a udržitelné stavebnictví. Úvodní slovo přednesli a účastníky přivítali náměstek ministra průmyslu a obchodu Ing. Jiří Koliba a předseda představenstva ČKLOP Ing. Leopold Bareš. Následovaly odborné příspěvky zaměřené na problematiku větrání a ekologické aspekty. Ing. Alexander Trinner, ředitel plzeňské pobočky TZÚS Praha, s.p., vystoupil s přednáškou...

Nově akreditovaný zkušební postup... Odpor proti proudění vzduchu

Technický a zkušební ústav stavební rozšířil akreditaci jednotné zkušební laboratoře o měření odporu proti proudění vzduchu (AFR) podle ČSN EN 29053:1994 Akustika. Materiály pro použití v akustice - Stanovení odporu proti proudění vzduchu. Odpor proti proudění porézních materiálů je nepřímým vyjádřením některých vlastností jejich struktury. Lze jej využít pro stanovení vztahů mezi strukturou těchto materiálů a některými z jejich vlastností (pohlcování a útlumu zvuku). Měření je prováděno metodou stejnosměrného proudění vzduchu zkušebním...