Zatěžovací zkouška na dokončované dálnici D8

Teplická pobočka TZÚS Praha, s.p., se dlouhodobě podílela na kontrolních zkouškách realizovaných na části dálnice D8 – stavba 0805, Lovosice – Řehlovice.

Mezi nejzajímavější realizace patří zatěžovací zkouška dálničního mostu přes údolí V Ječkách.

Statická zatěžovací zkouška mostu byla provedena jako kontrolní zkouška, sloužící k prověření spolehlivosti mostní konstrukce po dokončení. Zatěžovací zkouška mostu byla předepsána projektantem v realizační projektové dokumentaci.

Zkouška se provedla ve dvou polích každého pasu mostu, tj. vždy ve středním poli mostu a v jednom krajním poli. Při zkoušce bylo použito 6 zkušebních vozidel TATRA 815 naložených na celkovou hmotnost 24 tun (tíha 240 kN). Byly měřeny svislé posuny částí konstrukce v předepsaných bodech zatěžovaného pole, stlačení ložisek a pokles spodní stavby.

 

 

 

 

 

 

Ing. Pavel Rubáš, Ph.D.
ředitel pobočky Teplice a ÚID, vedoucí inspekčního orgánu, 1.statutární zástupce ředitele
Tel.: +420 417 537 108
Mobil: +420 602 115 450
E-mail: rubas@tzus.cz