Zasedání Odborné sekce č. 16 Rady kvality ČR Kvalita v energetice

Dne 25. 3. 2015 proběhlo ve velké zasedací místnosti Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p., Prosecká 811/76a, Praha 9, zasedání odborné sekce Rady kvality ČR Kvalita v energetice. Předseda sekce RNDr. Miloš Kužvart za účasti dalších 13 členů této Odborné sekce se soustředil na projednání připomínek k dokumentu Východiska strategie národní politiky kvality na období 2016-2020, stručně zhodnotil výsledky nově ustavené Pracovní skupiny pro úspory energií a obnovitelné zdroje energií, charakterizoval hlavní body nové legislativy v oblasti energetiky. Odborná sekce č. 16 se věnovala také operačním programům a příspěvku Energetického regulačního úřadu. Nově přijatými členy Odborné sekce č. 16 Rady kvality se stali zástupci Energetického regulačního úřadu, Státní energetické inspekce. Další zasedání sekce se uskuteční 11. 11. 2015.

Mgr. Jitka Kopřivová
specialistka na marketing
Tel.: +420 734 432 102
Mobil: +420 734 432 102
E-mail: koprivova@tzus.cz