Zákaznický den IO

Dne 12. 3. 2015 proběhl v TZÚS Praha, s.p., „Zákaznický den Inspekčního orgánu pro oblast betonáren“. Akci zahájil ředitel TZÚS Praha, s.p., Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz. S příspěvky vystoupili  Ing. Jiří Hlavatý, Ph.D. - ředitel Úseku kontroly staveb Ředitelství silnic a dálnic ČR a odborníci z řad TZÚS Praha, s.p. - Ing. Vilém Migl, Ing. Pavel Rubáš Ph.D.a Ing. Jaroslav Sytař. Zákaznický den moderoval vedoucí Inspekčního orgánu 4003 TZÚS Praha, s.p., RNDr. Miloš Kužvart. Prezentovaná témata se týkala vývoje legislativy a technických norem, požadavků hlavního odběratele, aktuálních požadavků inspektorů a problematiky průkazních zkoušek.  Po každé prezentaci následoval prostor k diskuzi nad jednotlivými tématy, který zákaznici maximálně využili. Vzhledem k tomu, že o Zákaznický den IO byl enormní zájem a prostor zasedací místnosti neumožnil akceptovat všechny zaslané přihlášky, rozhodli jsme se pro Vás, naše klienty, Zákaznický den pro oblast betonáren zopakovat dne 4. 6. 2015 ve velké zasedací místnosti TZÚS Praha, s.p., Prosecká 811/76a, Praha 9, od 10.00 do 15.00 hod. Svou účast navíc přislíbila pracovnice Úseku kontroly staveb Ing. Marie Birnbaumová s prezentací na téma Požadavky hlavního odběratele.

Program včetně odkazu na přihlášení k účasti je uveden v odborném časopise Build Info a podrobný program včetně přednášejících bude též v nejbližší době zveřejněn na webových stránkách TZÚS Praha, s.p., čtenářům zpravodaje bude pozvánka na Zákaznický den zaslána včetně odkazu na přihlášení během měsíce května 2015.

Budeme se těšit na setkání s Vámi!