XII. ročník celostátního odborného semináře Otvorové výplně

Ve dnech 17. a 18. října 2017 se v Hradci králové uskutečnil již XII. ročník celostátního odborného semináře Otvorové výplně stavebních konstrukcí a Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., byl opět odborným garantem této akce.

Úvodní slovo přednesl a účastníky přivítal ředitel podniku Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz.
Kromě obvyklého tematického bloku o změnách a novinkách v oblasti legislativy a norem, byl letošní ročník zaměřen na dřevěná okna, včetně oken do památkově chráněných objektů, projektování a montáži stínící techniky a montáž parapetů.
Zaujalo i aktuální téma BIM ve vztahu k otvorovým výplním.

Místo konání semináře bylo již před lety přesunuto do komornějších prostor přednáškového sálu Hotelu Tereziánský dvůr. Tento krok se velmi pozitivně projevil na aktivní diskusi posluchačů.

  

 

Ing. Iveta Jiroutová
ředitelka pobočky Praha a PBS
Tel.: +420 286 019 436
Mobil: +420 602 107 195
E-mail: jiroutova@tzus.cz