Výroční zpráva TZÚS Praha, s.p. za rok 2014

Dozorčí rada TZÚS Praha, s.p. schválila "Výroční zprávu státního podniku Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. za rok 2014". Její znění si můžete prohlédnout zde.